Ergoterapeutuddannelsen

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen (IKV)

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse, som du gerne vil ind på, er en mulighed at søge optagelse gennem en individuel kompetencevurdering (IKV).

Vurdering af realkompetencerne

Individuel kompetencevurderingen foregår i et samarbejde mellem studievejleder, anden fagperson efter behov og uddannelseschef.

Vurderingen af kompetencerne vil ske på baggrund af den danske lovgivnings rammer, hvor dokumentationen skal opsummere ansøgerens samlede viden, færdigheder og kompetencer, og dette skal vurderes ækvivalents i forhold til adgangskravene.

Personens udviklings- og læringsmuligheder vil også indgå i vurderingen f.eks. studieegnethed om ansøgers mulighed for at gennemføre uddannelsen.

Vurderingskriterier for adgang til Ergoterapeutuddannelsen er følgende:

 • Ansøger skal have praksiserfaring fra erhvervslivet.
 • Ansøger skal have erfaringer fra et arbejdsfællesskab, da der på uddannelsen er meget gruppearbejde og derfor er det vigtigt at kunne samarbejde med andre. Det samme er gældende i forhold til den kliniske undervisning.
 • Ansøger skal vise, at de kan arbejde selvstændigt og målrettet som er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre uddannelsen.
 • Ansøger skal vise at de kan arbejde med egen udvikling i forhold til at indgå i relationer med andre mennesker.
 • Ansøger skal vise at de har kompetencer til at tilegne sig teoretisk viden inden for sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.
 • Ansøger skal vise at de har kompetencer i forhold til at deltage aktivt i studiemiljøet.

Vejledning før du søger

Inden du sender din IKV-ansøgning, har du mulighed for at få en samtale med en studievejleder/administrativ medarbejder omkring uddannelsen og dine kompetencer.

Vejledningssamtalen foregår som oftest via telefon.

Ansøgningsfrist

For at blive individuelt kompetencevurderet skal du søge via kvote 2 i den koordinerede tilmelding.

 • Ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgere uden adgangsgivende eksamen (IKV) er 15. marts kl. 12.

Sådan søger du.

Opfølgende samtale

IKV vil blive vurderet løbende, så det er muligt for ansøger at søge på KOT kvote 2 d. 15. marts.

På baggrund af ansøgning kan vedkomne evt. kaldes til en samtale for at uddybe kompetencevurderingen, hvis der skønnes behov for dette. Der kan evt. foregå casearbejde, mulighed for studiepraktik andre afprøvninger, refleksion over artikel, sociale kompetencer mm., hvis det skønnes nødvendigt.

Tilbagemelding til ansøger

Hvis du får godkendt din individuelle kompetencevurdering, får du rettighed til at søge på lige fod med øvrige kvote 2-ansøgere.

Hvis du ikke får godkendt din individuelle kompetencevurdering, er du velkommen til at kontakte en studievejleder. Det giver dig mulighed for at få uddybet, hvad du kan gøre for at forbedre sandsynligheden for at få godkendt en IKV-ansøgning på sigt.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. individuel kompetencevurdering kan du kontakte studievejleder Marianne Kaslund, maka@ucl.dk, tlf. 21 79 71 28.

Klagegang

Der kan ikke klages over selve afgørelsen. Derimod kan du klage over retslige forhold i forbindelse med proceduren. Dette skal ske indenfor en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt. Klagen stiles til Uddannelses- og Forskningsministeriet, og skal sendes til University College Lillebælt, Optagelseshotlinen på optagelseshotline@ucl.dk.

Studiestart, ansøgningsfrist og optagelse

Studiestart:

 • September og februar.

Ansøgningsfrist:

 • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
 • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Optagelse:

 • Både kvote 1- og kvote 2-ansøgere får 28. juli besked om evt. optagelse og studiestart.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.