Ergoterapeutuddannelsen

Studieaktiviteter

Uddannelsen er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker en gennemsnitlig arbejdsbelastning for en studerende i forholdet mellem tid og læringsudbytte.

Studieåret

Et studieår udgør 40 uger og en studieuge udgør et arbejde for den studerende på 40 timer i gennemsnit. Et studieår opgøres til 60 ECTS, og den konkrete uddannelsesplanlægning tager afsæt i en studieuge, som i gennemsnit udgør 1½ ECTS.

Et semester udgør 30 ECTS svarende til 800 arbejdstimer for den studerende.

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen beskriver studieaktiviteterne i 4 kategorier og giver et samlet overblik over fordelingen af alle studieaktiviteter på de enkelte semestre.

Formålet med modellen er:

  • at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som både kan rumme og dokumentere undervisningsformer som dialogbaseret-/holdundervisning, PBL-grupper (PBL står for problembaseret læring), selvstændigt case-arbejde enten individuelt eller i grupper,samt skemafri studiedage med forberedelse eller opgaveskrivning. Studieaktiviteter foregår både i den teoretiske og i den kliniske undervisning.
  • at angive vægtningen og progressionen fra semester til semester mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter;
  • at muliggøre sammenlignelighed mellem udbudssteder, i forhold til organiseringen af studieaktiviteterne.
  • at anskueliggøre og formidle til studerende og andre interessenter, hvorledes den overordnede uddannelsestænkning udmønter sig i uddannelsestilrettelæggelsen.

I det samlede overblik indgår således – i overensstemmelse med ECTS-systemet – alle læringsaktiviteter, som en studerende forventes at indgå i, og ikke kun de dele, hvor en underviser er til stede.

Studieaktivitetskategorier

  1. Deltagelse af undervisere og studerende – initieret af underviser
  2. Deltagelse af  studerende –initieret af underviser
  3. Deltagelse af studerende – initieret af studerende
  4. Deltagelse af undervisere og studerende – initieret af studerende

Studieaktivitetsmodellen er beskrevet mere detaljeret i pjecen her.
Det er et fuldtidsjob at være studerende

Studieaktiviteter på ergoterapeutuddannelsen

Studieaktivitetsmodellen giver et samlet overblik over fordelingen af alle studieaktiviteter på de enkelte semestre.

Studieaktiviteterne er beskrevet mere deltaljeret i semesterbeskrivelser og studieplaner for de enkelte temaer, fag og forløb, som indgår på de enkelte semestre.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.