Bioanalytikeruddannelsen

Undervisningsformer

Undervisningen på bioanalytikeruddannelsen er i høj grad lagt an på at prøve teorien af i praksis. Det sker blandt andet i vores moderne laboratorie.

a04-ucl-november-2015-Afpipettering af prøver

Bioanalytikeruddannelsen har sit eget laboratorium, hvor du kan arbejde med undersøgelser og analyser.

Undervisningsformerne på bioanalytikeruddannelsen

Undervisningsformerne på bioanalytikeruddannelsen inkluderer bl.a.:

 • Forelæsninger
 • Holdundervisning
 • Laboratoriearbejde
 • Gruppearbejde
 • Projektarbejde
 • Forberedelse
 • It-støttet undervisning og læring
 • Tværprofessionel undervisning

Undervisning i laboratoriet

Bioanalytikeruddannelsen i Odense har sit eget laboratorium.

En væsentlig del af undervisningen foregår i laboratoriet. Her får du og dine medstuderende lov at arbejde med undersøgelser og analyser.

Det giver dig ideelle muligheder for at prøve teorien af i praksis. På den måde bliver du godt rustet til uddannelsens mange praktikforløb og arbejdet som bioanalytiker.

 

Revision af bioanalytikeruddannelsen

Studieordningen for bioanalytikeruddannelsen er blevet ændret med virkning fra september 2016.

 

Fokus i den nye studieordning er på at gøre de studerende bedre til at:

 • Samarbejde på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet
 • Have borgeren, patienten og brugeren i centrum
 • Anvende den nyeste viden i praksis

De væsentligste ændringer i den nye studieordning er, at uddannelsen får:

 • Mere tværfaglig undervisning
 • Flere valgfag
 • Stærkere sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske dele

Hvorfor laver vi om?

 • Nye behandlingsmetoder og teknologier kommer til
 • Danskerne har i dag andre helbredsproblemer og sygdomsmønstre
 • Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og den private praksis er i bevægelse
 • Borgerne, patienterne og deres nærtstående ønsker i højere grad at blive involveret i løsningen af deres helbredsproblemer, i behandling og pleje.

Praktiklængden forbliver uændret.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.