Bioanalytikeruddannelsen

Generelt om uddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen i Odense tager 3,5 år. Studiestart er i september.

Bioanalytikeruddannelsen i ord og billeder


Se 12 billeder fra undervisningen på Bioanalytikeruddannelsen i Odense og bliv samtidig klogere på uddannelsens indhold. Varighed: 1 minut.

Bioanalytikere jagter det afgørende spor

Bioanalytikeruddannelsen er for dig, der har biologi i blodet, tænder på naturvidenskab og elsker jagten efter det afgørende spor.

Du lærer at analysere alt fra blodprøver til bakteriedyrkning, skanninger og hjertekardiagrammer, som bruges i forbindelse med hjerteundersøgelser.

Du lærer også, hvordan svarene fra analyserne kan bruges til at stille den rette diagnose eller være med til at forebygge og behandle sygdomme.

Bioanalytikere har en yderst vigtig opgave på landets sygehuse og hos forskningslaboratorier. Som bioanalytiker er det blandt andet dig, der leverer de vigtige prøveresultater, når lægen skal stille en diagnose og finde den rette behandling.

6 laboratoriespecialer på bioanalytikeruddannelsen

Praktikforløb er der flere af i løbet af bioanalytikeruddannelsen. Du kommer i praktik i i alt 12 måneder.

I forbindelse med praktikken skal du specialisere dig inden for 2-3 laboratoriespecialer. Dermed kan du tone din uddannelse afhængig af, om du gerne vil have et job med meget patientkontakt, eller du vil koncentrere dig om laboratoriearbejdet.

Der er mulighed for praktikophold inden for 6 laboratoriemedicinskespecialer:

 • Klinisk biokemi
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk mikrobiologi
 • Klinisk patologi
 • Klinisk fysiologi og nuclearmedicin
 • Klinisk neurofysiologi

Professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Med eksamensbeviset i hånden kan du kalde dig professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik.

Studiestart på bioanalytikeruddannelsen

Studiestarten på Bioanalytikeruddannelsen i Odense er første hverdag i september.

En præcis dato følger, når man er optaget på studiet.

Revision af bioanalytikeruddannelsen

Studieordningen for bioanalytikeruddannelsen er blevet ændret med virkning fra september 2016.

 

Fokus i den nye studieordning er på at gøre de studerende bedre til at:

 • Samarbejde på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet
 • Have borgeren, patienten og brugeren i centrum
 • Anvende den nyeste viden i praksis

De væsentligste ændringer i den nye studieordning er, at uddannelsen får:

 • Mere tværfaglig undervisning
 • Flere valgfag
 • Stærkere sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske dele

Hvorfor laver vi om?

 • Nye behandlingsmetoder og teknologier kommer til
 • Danskerne har i dag andre helbredsproblemer og sygdomsmønstre
 • Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og den private praksis er i bevægelse
 • Borgerne, patienterne og deres nærtstående ønsker i højere grad at blive involveret i løsningen af deres helbredsproblemer, i behandling og pleje.

Praktiklængden forbliver uændret.Bioanalytikerstuderende fortæller om uddannelsen

5 bioanalytikerstuderende fortæller om drømmejobbet, bioanalytikerens vigtigste egenskaber og det bedste ved uddannelsen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.