Bioanalytikeruddannelsen

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen (IKV)

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse, som du gerne vil ind på, er en mulighed at søge optagelse gennem en individuel kompetencevurdering (IKV).

Hvem kan søge om individuel kompetencevurdering

Hvis du har andre uddannelser og joberfaringer end en gymnasial eksamen, har du mulighed for at få en individuel kompetencevurdering.

Hvad vurderes i en individuel kompetencevurdering

Gennem en individuel kompetencevurdering får du vurderet, om du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle adgangskrav.

Dine faglige kvalifikationer omfatter din samlede viden, færdigheder og kompetencer.

Vurderingskriterier

Følgende er eksempler på vurderingskriterier, som tillige med en individuel samtale lægges til grund for en vurdering:

  • Erhvervsarbejde i en sammenhængende periode
  • Dele af en grundlæggende eller videregående uddannelse
  • Kvalifikationer eller særlig kunnen fra foreningsarbejde, tillidshverv, projekter eller lignende
  • Kompetencer til at tilegne sig viden inden for sundhedsvidenskab og/eller naturvidenskab
  • Dokumentation af færdigheder i dansk

Ansøgningsfrist

For at blive individuelt kompetencevurderet skal du søge via kvote 2 i den koordinerede tilmelding.

  • Ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgere uden adgangsgivende eksamen (IKV) er 15. marts kl. 12.

Sådan søger du.

Klagegang

Der kan ikke klages over selve afgørelsen. Derimod kan du klage over retslige forhold i forbindelse med proceduren. Dette skal ske indenfor en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt. Klagen stiles til Uddannelses- og Forskningsministeriet, og skal sendes til University College Lillebælt, Optagelseshotlinen på optagelseshotline@ucl.dk.

Studiestart, ansøgningsfrist og optagelse

Studiestart:

  • September.

Ansøgningsfrist:

  • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
  • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Optagelse:

  • Både kvote 1- og kvote 2-ansøgere får 28. juli besked om evt. optagelse og studiestart.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.