Administrationsbachelor

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen (IKV)

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse, som du gerne vil ind på, er en mulighed at søge optagelse gennem en individuel kompetencevurdering (IKV).

Hvad er en individuel kompetencevurdering?

En individuel kompetencevurdering er en vurdering af dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem. Det betyder udover uddannelse og eksamener, at du også kan få anderkendt kompetencer, som du har fået udover det etablerede uddannelsessystem, både fra arbejdslivet og fritidslivet. Det kan fx være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter, tillidshverv og udlandsophold.

Uddannelsesinstitutionen vurderer dine kompetencer med udgangspunkt i uddannelsens adgangskrav.

Hvad kan jeg bruge en individuel kompetencevurdering til?

Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt din samlede viden, færdigheder og kompetencer kan sidestilles med de adgangskrav, der kræves for at blive optaget på Administrationsbacheloruddannelsen. Hvis dine kompetencer anerkendes, får du en skriftlig meddelelse om særlig tilladelse til at søge ind på uddannelsen.

Hvordan skriver jeg en ansøgning, og hvilken dokumentation skal jeg sende med?

Når du ønsker at få foretaget en individuel kompetencevurdering, anbefaler vi, at du forinden kontakter uddannelsens studiekoordinatorer. De kan vejlede dig med din ansøgning. Vi anbefaler også, at du aftaler et personligt møde med en studievejleder.

Hvordan bliver min ansøgning vurderet?

Din viden, færdigheder og kompetencer vil blive vurderet inden for følgende områder:

 • Skoleuddannelse, udover grundskoleniveau. Gennemførte og afbrudte forløb – primært på gymnasialt niveau. Studiemæssige kompetencer og studieegnethed.
 • Erhvervsuddannelse (EUD), Kort videregående uddannelse (KVU) eller Mellemlang videregående uddannelse (MVU).
 • Studierelevant erhvervserfaring og anden erhvervserfaring, herunder hvilke relevante kompetencer du har erhvervet.
 • Studierelevante kursusforløb.
 • Relevante kompetencer erhvervet på baggrund af frivilligt arbejde, samfundsaktiviteter, herunder organisatorisk arbejde.
 • Skriftlig begrundet motivation for at søge optagelse på Administrationsbacheloruddannelsen, hvor du redegør for din viden, færdigheder og komptencer.

Ansøgningsfrist

For at blive individuelt kompetencevurderet skal du søge via kvote 2 i den koordinerede tilmelding.

 • Ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgere uden adgangsgivende eksamen (IKV) er 15. marts kl. 12.

Sådan søger du.

Vurdering og tilbagemelding på din ansøgning

Du vil modtage en skriftlig begrundet afgørelse, om der kan udstedes særlig tilladelse til at søge om optagelse på Administrationsbacheloruddannelsen på baggrund af en individuel komptencevurdering snarest muligt efter uddannelsen har modtaget din ansøgning.

Hvis du får afslag på udstedelse af særlig tilladelse, vil du samtidig blive tilbudt vejledning i, hvordan du skal forholde dig for at kunne opfylde adgangskravet til Administrationsbacheloruddannelsen.

Klagegang

Der kan ikke klages over selve afgørelsen. Derimod kan du klage over retslige forhold i forbindelse med proceduren. Dette skal ske indenfor en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt. Klagen stiles til Uddannelses- og Forskningsministeriet, og skal sendes til University College Lillebælt, Optagelseshotlinen på optagelseshotline@ucl.dk.

Studiestart, ansøgningsfrist og optagelse

Studiestart:

 • September og februar.

Ansøgningsfrist:

 • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
 • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Optagelse:

 • Både kvote 1- og kvote 2-ansøgere får 28. juli besked om evt. optagelse og studiestart.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.