Særligt for

Nursing Europe

I januar 2007 iværksatte University College Lillebælt (UCL) projekt Nursing Europe i samarbejde med de kliniske uddannelsessteder.

Det gælder de tre sygeplejerskeruddannelser i Svendborg, Odense og Vejle samt de daværende Uddannelsesråd for Sygeplejerskeuddannelserne ved UCL, der repræsenterer de kliniske praktiksteder tilknyttet de tre uddannelser.

Nursing Europe International Clinical Placements 2012-2013
Nøglepersoner tilknyttet Nursing Europe
Principper for tildeling af indrejsende studerende tilknyttet projekt nursing Europe
Tilbud til indrejsende studerende Odense

Nyheder

Temadag 6. oktober for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe
Julebrev 2015
ICN har etiske retningslinjer
Tavshedspligt og indgåelse af tavhedserklæring i forbindelse med praktikophold
Engelskkursus efteråret 2015/foråret 2016 udbydes ikke som annonceret
Temadag for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe
Nyheder Nursing Europe forår 2015
Nyheder Nursing Europe efterår 2014

Studiemetoder

Internationale studerende ved UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Odense og Vejle, får nu mulighed for sammen med praktikstedets danske studerende at arbejde med forskellige studiemetoder i løbet af den kliniske undervisningsperiode.

De fire metoder er

  • Description of clinical practice
  • Data collection
  • Chart for nursing notes
  • Study plan

Disse redskaber skal hjælpe den internationale studerende med

  • At skabe overblik og struktur over den kliniske undervisningsperiode
  • At indgå i læringsfællesskab med andre studerende
  • At blive aktiv udøver af sygepleje
  • At udvikle handlekompetencer i forhold til mål for perioden
  • At skabe refleksion før, under og efter egne sygeplejehandlinger

Studiemetoderne findes både i en dansk og engelsk udgave.

Der er udarbejdet informationsbrochurer til patienter/borgere og samarbejdspartnere om, at der er udenlandske studerende på afdelingen – henholdsvis hjemmeplejen og sygehuset.

Informationsbrochure studerende fra udlandet i hjemmeplejen
Informationsbrochure studerende fra udlandet sygehuse

Ligeledes er der udarbejdet en brochure – To be a host student, som handler om det at være host student for en udenlandsk studerende.

Host student

Generelt

Guide for reflection using Tanners clinical judgment model
Guide for reflection using the clinical judgement model (artikel)
Guideline for nurse students´ participation in administration of medicine
Confidentiality agreement
Evaluation of the students professional outcome
Evaluation of the students professional outcome – grading comment
Evaluation of clinical placement
Indsamling af data – dansk
Indsamling af data – engelsk
MRSA test
Orientation on the first day in clinical practice
Orientering om lægebesøg – indrejsende studerende
Plejenotater – dansk

Plejenotater – engelsk
Praksisbeskrivelse – dansk
Praksisbeskrivelse – engelsk
Studieplan juni 2010
Studyplan juni 2010

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.