Særligt for

Studieordning og bekendtgørelse 2008-2016

Studieordning, individuel studieplan og bekendtgørelser.

Studieordning

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi (bilag 2)

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i ergoterapi

Moduloversigt

Modul 1 – 6
Modul 7 – 9
Modul 10-14

Indholdet er uddybet i de enkelte modulbeskrivelser.
Studieaktivitetsperioder (moduler) ergoterapeutuddannelsen.

Individuel studieplan

Introduktion til individuel studieplan 

Professionsdidaktiske metoder på Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt
Informationer, retningslinjer og aftaler for samarbejde med kliniske undervisningssteder knyttet til Ergoterapeutuddannelsen, UCL

 

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.