Særligt for

Studieaktivitetsperioder (moduler)

Ergoterapeutuddannelsen er opdelt i moduler. Hvert semester består af to moduler.

1. semester

Semesterbeskrivelse 1. semester
Modul 1 – Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis
Modul 2 – Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.
Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

2. semester

Modul 3 – Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.
Modul 4 – Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.
Genoptræning og behandling.

3. semester

Modul 5 – Tværprofessionel virksomhed.
Modul 6 – Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.

4. semester

Modul 7 – Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.
Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger.
Modul 8 – Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.
Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger.

5. semester

Modul 9 – Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.
Modul 10 – Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig og lokalmiljø.
Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger.

6. semester

Modul 11- Sundhedsfremme og forebyggelse.
Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering.
Modul 12 – Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI.

7. semester

Modul 13 – Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse.
Modul 14 – Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.

Formalia

Prøvereglement

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.