Særligt for

Møder og temadage

Møder mellem uddannelse og klinik før hver klinikforløb. Temadage og netværksmøder for kliniske undervisere.

Møder relateret til hold på ergoterapeutuddannelsen

Datoer for møder før klinisk undervisning forårssemesteret 2017

Denne side er under forandring. Vores mål er at anvende Praktikportalen til de funktioner som kan varetages via denne.

1. semester ERO-F17 og 2. semester ERG516

Modul 6 – 3. semester ERG116

 

Modul 9 – 5. semester ERG115

Dagsorden til møde 17. januar 2017 

Modul 12 – 6. semester ERG514

 

Materiale fra temadag august 2016

Det nye evalueringsskema og kvalitetsudvikling i UCL v. Susanne Pommergård Jacobsen
Orientering om Bekendtgørelse, Studieordning og Semesterbeskrivelser 2016 v. Uddannelseschef Jette Rasmussen
Oplæg og workshop, Refleksion, feed-back og prøve i klinisk undervisning: Feedback værktøj v. internationalkoordinator Grethe E. Nielsen
Workshop og Statements v. praktikkoordinator Anne Karin Petersen

Materiale fra temadag august 2015

Den kommende studieordning v. Uddannelseschef Jette Rasmussen
Status på Praktikportalen v. Faglig leder i Fællesstudieadministrationen Katarina Opacak
Det nye kvalitetssikringssystem i UCL og kvalitet i klinisk undervisning i Region Syddanmark v. Susanne Pommergård Jakobsen
Kort oplæg om tanker fra et halvt år i praksis v. Praksiskoordinator Anne Karin Petersen

Tidligere temadage klinisk undervisning ergoterapeutuddannelsen
Materiale til temadagen august 2014

Netværksmøder for kliniske undervisere

  • Erfamøde for kliniske undervisere på UCL efter “møder før klinisk undervisning modul 6 og 9”. Der er ca. fire af disse møer om året. Varighed ca. 12.30 til 14.30. Annoncering kommer ud med dagsorden sendt fra skolen.
  • Lokale netværksmøder for kliniske undervisere to gange om året fra ca. 9 til 14. Vi mødes på skrift på de forskellige arbejdsplader. Anne Boe Rossen, klinisk underviser på OUH udsender dagsorden og modtager tilmeldinger og afbud til disse møder.
  • Årsmøde for kliniske undevisere på landsplan. Annonceres via ETF, se Klubben af Kliniske underviseres hjemmeside. To dags møde med en undervisnings/pædagogisk dag og en faglig sparringsdag.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.