Særligt for

Temadag for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe

Nyheder for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe.

Dagens tema: Hvad gør vi, når verden ikke er ideel og vi stadigvæk brænder for sagen?
Torsdag 1. oktober 2015 kl. 8.30 – 15.00
Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense i lokale H1.02

Hensigten med dagen

  • Velkommen til nye internationale uddannelsessteder og kliniske vejledere
  • Understøtte udviklingen af netværk for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe
  • Hvor langt er vi kommet i Nursing Europe siden sidste temadag den 2. oktober 2014?
  • Drøftelse af fælles problemstillinger

Program

8.30 – 9.00 Ankomst og kaffe/morgenbrød
9.00- 10.15 Velkomst ved Mette Bro Jansen, Tine Milling og Eva Odgaard

  • Siden sidst nye afdelinger mv.
  • UCL site – sygeplejerskeuddannelsen – klinisk undervisning – Nursing Europe herunder nyt punkt
  • Moduler på engelsk
  • Engelsk kursus
  • Revision af nursing Europe brochure
  • Ny organisering og øget fokus på internationalisering

10.00 – 10.15 Pause

10.15- 12.00 Hvad gør vi, når vi er presset?
Indlæg ved Katja Aalbæk-Nielsen, H1, H. C. Andersens Børnehospital
I bedes medbringe et eksempel fra jeres hverdag, hvor I har været presset i forhold til jeres
internationale studerende og ikke mindst, hvordan løste I problemstillingen?

Diskussion med henblik på nye idéer og aktiviteter

Opsamling før frokost

12.00 Fotografering på torvet ved Mette Bro Jansen

Frokost i gæstekantinen 12.10 til 12.50

13.00 – 14.00 Studerende, som har været i udlandet, hvordan kan vi trække på deres erfaringer i
forhold til udenlandske studerende? Oplæg ved Eva Odgaard

Pause 14.00 – 14.15 Kaffe/te med kage

14.15 – 14.55 Ordet er frit- hvad er væsentlig for dig at drøfte i gruppen af kliniske vejledere?

14.55 – 15.00 Afrunding og på gensyn ved Mette Bro Jansen, Tine Milling og Eva Odgaard

Næste års temadag bliver torsdag 6. oktober 2016

Tilmelding

Frist for tilmelding var tirsdag 29. september 2015 kl. 12.00

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.