Særligt for

Temadag 6. oktober for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe

Nyheder for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe.

Torsdag 6. oktober 2016 kl. 8.30 – 15.00 i lokale L1.13
Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Hensigten med dagen

  • Velkommen til nye internationale uddannelsessteder og kliniske vejledere
  • Understøtte udviklingen af netværk for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe
  • Hvor langt er vi kommet i Nursing Europe siden sidste temadag afholdt i 2015?
  • Inspiration fra Holland og Norge
  • Drøftelse af fælles problemstillinger

Program

8.30 – 9.00 Ankomst og kaffe/morgenbrød

9.00- 9.30 Velkomst ved Mette Bro Jansen, Eva Odgaard og Tine Milling

  • Siden sidst nye afdelinger mv.
  • UCL site – sygeplejerskeuddannelsen – klinisk undervisning – Nursing Europe
  • Marit Mauset gæst fra Trondheim

9:30 – 10:00 Plan for revision af Nursing Europe brochuren
Ved Tine Milling, Eva Odgaard og Mette Bro Jansen

10.00 – 10.15 Pause

10.15.-11.00 Præsentation og diskussion af nyt diplomkursus for kliniske vejledere som modtager internationale studerende. Kurset hedder ”Kulturbegreber og interkulturel kommunikation”, præsenteres af Kirsten Rue Honoré, Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.

11.10 – 12.15 Besøg fra Windesheim University of Applied Sciences. Erna Tishelaar og Gertie Tabor fra Sygeplejerskeuddannelsen vil fortælle om, hvordan den hollandske sygeplejerskeuddannelse er opbygget med fokus på kravene i den kliniske del af uddannelsen og anvendelsen af begrebet clinical decision making in nursing.

12.15 Fotografering på torvet ved Mette Bro Jansen

Frokost i gæstekantinen 12.20 til 13.15

13.15 – 14.15 Praktikportalen – hvordan medtænkes de internationale studerende oplæg ved projektleder Katarina Opacak og Mette Bro Jansen. Drøftelse af muligheder i forbindelse med pilotprojekt efteråret 2016

Pause 14.15 – 14.30 Kaffe/te med kage

14.30 – 14.50 Kommende aktiviteter og muligheder afledt af EU projekterne IENE 4 og IENE 5 ved Eva Odgaard og Mette Bro Jansen

14.50 – 15.00 Afrunding og på gensyn ved Mette Bro Jansen, Eva Odgaard og Tine Milling

Næste års temadag bliver torsdag 5. oktober 2017

Tilmelding

Tilmelding til temadagen 6. oktober

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.