Særligt for

Materiale til sygeplejerskeuddannelsen Odense

Modul/semester litteratur, studieplaner/semesterplaner, generel og individuel studieplan, dialogmøder, dokumentation af deltagelsespligt og tavshedspligt, medicinsk håndtering, retningslinjer ved prøver og klager.

Modullitteratur og individuel studieplan

Modul/semester litteratur
Modul/semesterlitteratur og studieplaner Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Studieplaner/semesterplaner
Studieplan Modul 6, Hold SOB12
Studieplan Modul 8, Hold SOB12
Studieplan Modul 6, Hold SOA14
Studieplan Modul 8, Hold SOA14

Generel og individuel studieplan
Individuel studieplan
Skabelon til Individuel klinisk studieplan 2016
Skabelon til Generel klinisk studieplan 2017
Læringsudbytte og mål for sundhedspleje i forhold til perioden med sundhedsplejersken eller plejen af børn gennem uddannelse

Dialogmøder

Retningslinje dialogmøde
Indkaldelse til dialogmøde
Notatark fra dialogmøde

Dokumentation og deltagelsespligt

Deltagelsespligt i klinisk uddannelse, 2016 uddannelsen
Dokumentation for deltagelsespligt
Dokumentation for deltagelse i sundhedspleje – sekundær
Dokumentation for deltagelse i sundhedspleje – primær
Ordlyd på tolkning af deltagelsespligt pkt. 11 i Studieordningen
Bedømmelsesark – modul 12 – den praktiske prøve
Uddybning af Deltagelsespligt i klinisk undervisning

Retningslinjer lægemiddelhåndtering

Retningslinjer for sygeplejerskestuderendes medvirken ved lægemiddelhåndtering

Retningslinjer ved prøver og klager

Prøvekriterier Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg
Eksaminatorrollen ved interne kliniske prøver
Behandling af eksamensrelaterede og ikke-eksamensrelaterede klager ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense – januar 2012

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.