Særligt for

Prøvekriterier

Formalia og prøvekriterier for Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg.

Formalia

 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Prøvereglement

Eksamensregler (en del af Tillæg til Studieordningen)

Information om eksamenssnyd

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata – Bilag
Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt
Tillæg til studieordningen

Vejledning og feedback
Tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, fortrolighed og opbevaring

Prøvekriterier 2016 uddannelsen – se semesterbeskrivelsen

Prøvekriterier for moduler i klinisk uddannelse

Modul 4 – Intern klinisk prøve – Grundlæggende klinisk virksomhed
Modul 6 – Intern klinisk prøve – Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem
Modul 8 – Intern klinisk prøve – Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper
Modul 11 – Intern klinisk prøve  Kompleks klinisk virksomhed
Modul 11 – Intern klinisk prøve – Internationalt modul – Kompleks klinisk virksomhed
Module 11 – Internal clinical examination – International module – Complex clinical practice (engelsk version)
Modul 12 – Intern klinisk prøve – Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse
Modul 12 – Den praktiske prøve bedømmelse

Skemaer til interne prøver i klinisk uddannelse

Modul 4
Modul 6
Modul 8
Modul 11
Modul 12: Skriftlig/mundtlig prøve– Praktisk prøve

Prøvekriterier for moduler i teoretisk uddannelse

Modul 1 – Intern teoretisk prøve – Fag og profession
Modul 2 – Intern teoretisk prøve – Sundhed og sygdom
Modul 3 – Ekstern teoretisk prøve – Somatisk sygdom og lidelse
Modul 5 – Intern prøve – Tværprofessionel virksomhed (gælder kun for Odense)
Modul 5 – Intern teoretisk prøve – Tværprofessionel virksomhed (gælder kun for Svendborg)
Modul 7 – Ekstern teoretisk prøve – Relationer og interaktioner
Modul 7 – Tillæg til ekstern teoretisk prøve modul 7
Modul 9 – Ekstern teoretisk prøve – Sygepleje, etik og vidensbaseret virksomhed
Module 9 – International module taught in English – Examination – Nursing and evidence-based activities
Modul 10 – Ekstern teoretisk prøve – Akut og kritisk syge patienter borgere
Modul 13 – Som led i et forsøg udgår modul 13-prøven i perioden 1. september 2012 – 30. juni 2016.
Modul 14 – Ekstern teoretisk prøve – Bachelorprojekt (gældende for Odense)
Modul 14 – Ekstern teoretisk prøve – Bachelorprojekt (gældende for Svendborg)

 Modulprøver afviklet i forbindelse med udlandsophold

Modul 6 – Merit for modulprøver og fastlagt studieaktivitet
Modul 6 – Individuel studieplan
Modul 6 – Arbejdsark. Professionsfagligt perspektiv
Modul 6 – Fagligt rejsebrev
Modul 6 – Documentation for compulsory attendance
Modul 6 – Evaluation of the student´s professional outcome
Modul 8 – Merit for modulprøver og fastlagt studieaktivitet
Modul 8 – Individuel studieplan
Modul 8 – Arbejdsark.Professionsfagligt perspektiv
Modul 8 – Fagligt rejsebrev
Modul 8 – Documentation for compulsory attendance
Modul 8 – Evaluation of the student´s professional outcome

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.