Om UCL

Centrale processer

De centrale processer består af det løbende kvalitetsarbejde, en fælles beretningsproces og evaluering af hele uddannelser.

Kvalitetssystemets bestanddele

UCL’s kvalitetssystem består af:

  • Den løbende kvalitetssikring og -udvikling på uddannelserne, der sikrer, at alle UCL’s uddannelser udvikles og justeres kontinuerligt på et systematisk og vidensbaseret grundlag.
  • Den fælles beretningsproces, hvori alle UCL’s uddannelser gør status på resultater og hvor eventuelle behov for langsigtet handling, herunder tiltag på tværs af enkelte uddannelser, analyseres og håndteres.
  • Evaluering af hele uddannelser, der sikrer jævnlige eksterne helhedsvurderinger af uddannelseskvaliteten, og som efter UCL’s  institutionsakkreditering erstatter uddannelsesakkrediteringer.

Alle processer i kvalitetsarbejdet baserer sig på koordinerede og systematisk genererede kvalitetsdata.

Beslutningsgrundlag

Beslutningsgrundlaget for uddannelsernes kvalitetsarbejde understøttes af datagenerering og statistisk analyse  samt nøgletalsanalyse i UCL’s Ledelsessekretariat og de fælles dimittend- og aftagerundersøgelser, som Kvalitet og Evaluering gennemfører i samarbejde med uddannelserne.

Dialog på uddannelserne

Kvalitetsarbejdet på uddannelserne gennemføres i dialog mellem uddannelseschef, studerende, uddannelsesfaglige medarbejdere og eksterne interessenter som uddannelsesudvalg, praktikinstitutioner og aftagerpaneler.

Dialog med samarbejdspartnere og aftagere

Den løbende dialog og det løbende samarbejde, som UCL’s studerende, medarbejdere og ledere har med virksomheder, kommuner, regioner, faglige organisationer og andre uddannelsesinstitutioner medvirker til at sikre, at dimittenderne har de kompetencer, som det omgivende samfund efterspørger.

Dialog i alle processer

Derudover indgår systematisk dialog som integreret og centralt element i alle kvalitetsprocesser i UCL.

Centrale processer i kvalitetsarbejdet

Oversigten nedenfor viser, hvordan forskellige kvalitetsprocesser baserer sig på forskellige primære datakilder og gennemføres i dialog mellem relevante interne og eksterne aktører, inden de udmøntes i systematisk opfølgning.

Centrale kvalitetsprocesser i UCL

Klik på tabellen for større billede.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.