Om UCL

Beretninger

Årets kvalitetsmålinger hos University College Lillebælt samles i beretninger, der er institutionens fælles udgangspunkt for udvikling af kvalitet i uddannelserne.

Beretninger på 3 niveauer

Beretningerne bliver foretaget på 3 niveauer. Få et samlet overblik over årets kvalitetsundersøgelser.

Institutionsberetning

Institutionsberetningen er University College Lillebælts årlige kvalitetsrapport. Rapporten giver et samlet overblik over resultater fra årets evalueringer og undersøgelser.

Desuden indeholder rapporten professionshøjskolens fælles tiltag til udvikling af den uddannelsesfaglige kvalitet.

Institutionsberetningen 2015

Områdeberetninger

De årlige områdeberetninger er opsamling på uddannelsernes opnåede resultater og analyser med henblik på at give respons til uddannelserne og formidle områdets resultater til rektoratet.

Området for Pædagogik og Samfund (rapport er på vej)
Området for Sundhed (rapport er på vej)
Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler (rapport er på vej)

Uddannelsesberetninger

De årlige beretninger fra uddannelserne indeholder en status på opnåede resultatet og analyse af udfordringer og eventuelle behov for handlinger.

(Rapporter er på vej).

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.