Om UCL

Malene Slott Nielsen

Malene Slott Nielsen er konsulent i Videreuddannelsen på University College LIllebælt.

Malene Slott Nielsen
Malene Slott Nielsen
Lektor, Videreuddannelsen
24 95 55 33

Præsentation

Malene Slott Nielsen er optaget af både pædagogiske og metodiske rammer for vurdering af børns sprog samt for de pædagogiske implikationer af sprogvurderinger. Derudover er hun særligt optaget af pædagogers syn på og arbejde med pædagogfagets professionalisering, herunder også hvordan det udmøntes i et tværprofessionelt samarbejde om børn.

Funktioner

 • Rekvirerede oplæg og – kursusforløb
 • Faglig sparring til pæd. konsulenter, ledere og pædagoger
 • Netværksmøder

Fagområde

 • Sprogvejlederuddannelsen
 • Hanen® certificeret underviser
 • Børns sprogtilegnelse
 • Sprogvurdering
 • Implementering af sprogindsatser
 • Evaluering af sprogindsatser
 • Forskningsformidling inden for det pædagogiske felt

Baggrund

 • Ph.d. om Vurdering af børns sprog (2010)
 • Master i Børns sprogtilegnelse (2006)
 • Cand.mag. i dansk og historie (2003)

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Malene Slott Nielsen

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.