Om UCL

Lisbeth Pedersen

Lisbeth Pedersen er konsulent i Videreudannelsen ved University College Lillebælt.

Lisbeth Pedersen
Lisbeth Pedersen
Konsulent, Videreuddannelsen
60 17 59 15

Præsentation

Lisbeth Pedersen er optaget af kvalitetsudvikling af velfærdsydelser, herunder udvikling af organisationer og ledelse. En særlig optagethed er tværprofessionelt samarbejde på tværs af de professioner, der arbejder på børne- og ungeområdet med fokus på, hvad det er for kompetencer, der er behov for i tværprofessionelt samarbejde, og hvordan man udvikler samarbejdet.

Funktioner

 • Personale- og lederudviklingsprocesser
 • Udviklingsarbejde
 • Udviklingsprojekter
 • Rekvirerede efteruddannelsesforløb
 • Netværksetablering og facilitering

 Fagområder

 • Organisationsteori
 • Udviklings- og forandringsteori
 • Projektteori og metoder
 • Evalueringsteori og evalueringsmetoder
 • Læringsteori
 • Professionsteori
 • Teori om tværprofessionalitet og tværprofessionelt samarbejde

 Baggrund

 • Cand. merc. i organisation og ledelse
 • Arbejdet med udviklingsprocesser og udviklingsprojekter på det kommunale børne- og ungeområde både i mange forskellige sammenhænge og på tværs af vertikale og horisontale forvaltningsniveauer

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Lisbeth Pedersen

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.