Om UCL

Lene Iversholt

Lene Iversholt er konsulent i Videreuddannelsen ved University College Lillebælt.

Lene Iversholt
Lene Iversholt
Lektor, Videreuddannelsen
29 13 86 13

Præsentation

Lene Iversholt er optaget af kvalitetsudvikling primært inden for dagtilbudsområdet. Har meget erfaring med praksisudvikling på mange niveauer i tæt samarbejde med kommuner. Har et fagligt, samarbejdsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv.

Funktioner

 • Projektledelse
 • Organisationsudvikling
 • Lederudvikling
 • Personaleudvikling

Fagområder

 • Udvikling af pædagogisk faglighed
 • Inkluderende udviklings- og læringsyn
 • Udvikling af og i børnefællesskaber
 • Barneperspektivet
 • Forældresamarbejde
 • Organisationsudvikling
 • Hverdagsorganisering
 • Samarbejdsformer
 • Udvikling af legemiljøer
 • Fysiske rammer ude og inde
 • Udvikling af dokumentations- og refleksionsmetoder

Baggrund

 • Ledelse af praksisudviklingsprocesser
 • Master i udviklingsarbejde/sundhedspædagogik.
 • Lektor på pædagoguddannelsen
 • Bachelor i idræt og sundhed
 • Praksiserfaring fra arbejde på plejehjem, døgninstitution og voksne med nedsat funktionsevne.

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Lene Iversholt

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.