Om UCL

Karen Stougaard

Karen Stougaard er konsulent i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.

Karen Stougaard
Karen Stougaard
Lektor, Videreuddannelsen
23 43 26 86

Præsentation

Karen Stougaard er optaget af at få forskellige mennesker til at spille sammen på en konstruktiv, engageret og meningsskabende måde, så det tilfører værdi og bæredygtighed for organisationen og borgere, børn, unge og voksne. Hun er optaget af kompetence- og praksisudvikling der er forskningsbaseret og matcher kommuners mål, visioner og strategier.

Funktion

 • undervisning og facilitering af processer med ledere, pædagoger, lærere, socialrådgivere og deres tværprofessionelle samarbejdspartnere.
 • tilrettelæggelse og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb, der målrettes og implementeres i kommunernes mål, visioner og strategier.
 • planlægning, gennemførelse og evaluering af aktionslæringsforløb som metode til organisationsudvikling og praksisnær kompetenceudvikling.
 • projektledelse
 • koordinere og udbygge netværk i kommuner.
 • Underviser, vejleder og eksaminator på diplomuddannelser.

Fagområde

 • Tværfaglighed og tværprofessionalitet inden for Socialpædagogik, Specialpædagogik og almenpædagogik.
 • Arbejder også på organisatorisk niveau.

Baggrund

 • Professionel Konsulent Uddannelse – et organisationspsykologisk udviklingsprogram, 2012
 • Kvalificeret som Lektor, 2011
 • Autoriseret som psykolog, 2007
 • pæd. psyk. ved Danmarks Pædagogiske Universitet, 2003

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Karen Stougaard

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.