Om UCL

Celine Ferot

Celine Ferot er konsulent i CFU ved University College Lillebælt.

Celine Ferot
Celine Ferot
Pædagogisk konsulent, CFU
24 94 04 73

Dansk 4.-10. klasse og læremidler

 • Kursusplanlægning.
 • Konsulentbistand og læremiddelvejledning.
 • Årsplaner, undervisningsforløb og klasseledelse
 • Evaluering- herunder formativ vurdering

Almenpædagogiske områder

 • Projektorienteret og procesbaseret undervisning.
 • Dannelse: Livsduelighed og resiliens i skolen
 • Læremidler, læreprocesser og læremiddelkultur.
 • Evaluering, feedback og Vurdering for Læring.
 • Stilladsering af læreprocesser i klasserummet.
 • iPads i undervisningen.
 • Proceskonsulent på forandringsprocesser i skolen.

Innovation , entreprenørskab og kreativitet

 • Tilrettelæggelse og afvikling af kreative processer i klasserummet.
 • Implementering af brugen af innovative og entreprenante redskaber og kompetencer, både i hverdagen og i specifikke faguger.
 • Læringsteknologi i innovative processer- 21 century skills.

Erhvervsskoler/ungdomsuddannelser

 • Udarbejdelse af kursuskatalog med kurser målrettet erhvervsskoler/ungdomsuddannelser.
 • Skræddersyede kurser.
 • Innovation og entreprenørskab.
 • Feedback og evaluering.
 • Synlig læring.
 • Data i klasserummet.
 • Motivation og livsduelighed- undervisning der fremmer lærelysten.

Øvrige funktioner

 • Vidensrejser til Norge vidensrejser.ucl.dk med fokus på data, vurdering for læring og professionelle læringsfællesskaber.
 • Med skolen i biografen.
 • Kurser for erhvervsskoler/ungdomsuddannelser.

Træffes efter aftale.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.