Om UCL

Ulla Viskum

Ulla Viskum er leder af Anvendt Velfærdsforskning.

Ulla Viskum
Ulla Viskum
Forskningschef
20 56 29 47

Præsentation

Ulla Viskum interesserer sig for tværprofessionelt arbejde med inklusion, og hvordan professionelles samarbejde på tværs af sektorer kan understøtte børn, unge og voksnes deltagelse i fællesskaber. Ulla er engageret i opbygning af faglige netværk på tværs af professionsuddannelser og professionshøjskoler, som kan bidrage til at kvalificere professionernes arbejde med inklusion. Ulla har en særlig interesse for konflikthåndtering i et genoprettende perspektiv.

Funktioner

Ledelse af fagligt miljø, projektudvikling, fundraising og projektledelse. Forskningsmedarbejder i projekter. Vejledning adjunkter. Underviser socialrådgivere, lærere, pædagoger og sundhedspersonale på videreuddannelsens diplomforløb i konflikthåndtering i relation til professionelles praksis.

Fagområde/forskningsfelt

Tværprofessionelt arbejde med inklusion

Baggrund

Cand.mag., lektor og master i konfliktmægling. 19 års erfaring med undervisning og udvikling af professionsuddannelser(særligt lærer- og pædagoguddannelse). Har siden 2009 arbejdet med socialfaglige udviklingsprojekter i såvel professionsuddannelser som professionsfeltet samt netværksdannelse på tværs af professionsuddannelser om emnet inklusion.

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Ulla Viskum

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.