Om UCL

Tilde Mardahl-Hansen

Tilde Mardahl-Hansen er tilknyttet programmet Inklusion og Hverdagsliv i Anvendt Velfærdsforskning.

Tilde Mardahl-Hansen
Tilde Mardahl-Hansen
Ph.d.-studerende
23 83 79 93

Præsentation

Tilde Mardahl-Hansen er optaget af hvorledes professionelle tænker, håndterer og udvikler sociale rammer for læring og udvikling og i forlængelse heraf hvordan institutionelle arrangementer udgør betingelser for at arbejde udviklende med sammenhænge mellem læring og socialitet.  Tilde er tilknyttet University College Lillebælt og Roskilde Universitet og deltager i flere nationale forsknings- og ph.d.netværk både i UC-regi og på tværs af danske universiteter.

Funktioner

Phd.-studerende

Fagområde/forskningsfelt

Socialpsykologi, fællesskaber, lærerfaglighed

Baggrund

  • Cand.comm i performance-design fra Roskilde Universitet , (BA i psykologi).
  • Uddannelse i ‘Social Therapy’ fra East Side Institute, New York
  • Deltagelse i forskningsprojekter i relation til professionelt samarbejde om børns deltagelse i fællesskaber i henholdsvis skole og fritidsordning, henholdsvis;
  • ’Pædagogers viden og professionalitet i samarbejdet om børns fællesskaber – med særlig henblik på styrkelse af fritidspædagogikken’, med Charlotte Højholt, RUC,  som forskningsleder.
  • ’Skolegang og fritidsliv for børn og unge bosat uden for eget hjem’, med Ida Schwartz, UCL,  som forskningsleder.

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Tilde Mardahl-Hansen

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.