Om UCL

Thomas Illum Hansen

Thomas Illum Hansen er forsker i UCL, Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund

Thomas Illum Hansen
Thomas Illum Hansen
Forskningschef, docent, ph.d.
30 58 15 23

Præsentation

Thomas Illum Hansen er optaget af tegn, tekster og teknologiers betydning for fag, didaktik og organisatorisk udvikling. I sit empiriske arbejde kombinerer han kvalitative og kvantitative metoder inden for rammerne af mixed method. Thomas Illum Hansen arbejder tæt sammen med forskere fra henholdsvis Aarhus,  Aalborg og Syddansk Universitet og deltager i flere internationale forskningsnetværk.

Funktioner

Forskningschef, forskningsledelse.

Fagområde/forskningsfelt

Tegn, teknologi, fag, didaktik og organisatorisk udvikling.

Baggrund

  • Ph.d. inden for semiotik, kognition og fænomenologi.
  • Post.doc.-projekt i kognitiv litteraturdidaktik.
  • Projekt- og forskningsledelse i relation til såvel teoriudviklende som empiriske projekter inden for skoleforskning.

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Thomas Illum Hansen

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.