Om UCL

Peter Brodersen

Peter Brodersen er tilknyttet Center for Anvendt Skoleforskning og underviser på læreruddannelsen.

Peter Brodersen
Peter Brodersen
Lektor, Læremiddel.dk
22 52 67 68

Præsentation

Peter Brodersen er optaget lærerens differentiering af undervisningen i forhold til elevernes forudsætninger – især vedrørende kommunikation, stilladsering, vejledning og motivation; dertil kommer betydningen af æstetik i undervisningen for elevernes erkendelse som et særligt interesseområde. Endelig evaluering og undersøgelse af praksis blandt andet via casestudier.

Funktioner

 • Underviser på læreruddannelsen i Pædagogik og Lærerens Grundfaglighed
 • Forskningsmedarbejder ved Center for Anvendt Skoleforskning og Læremiddel.dk

Fagområde/forskningsfelt

 • Pædagogik, didaktik og analoge og digitale læremidler
 • Didaktik, stilladsering og motivation
 • Evaluering af praksis, fx betydningen af caseinddragelse i undervisning og praktik på læreruddannelsen.
 • Æstetik i undervisningen – set i lyset af oplevelse, fordybelse og virkelyst

Baggrund

 • Lærer 1979
 • pæd. pæd. DLH 1987
 • Modul Evalueringsteori i Master i Evaluering, SDU, 2008
 • Lærer fra 1979 – 1993
 • Skoleleder 1994 – 1995
 • Adjunkt og lektor ved læreruddannelsen siden 1995
 • Efteruddannelses – og konsulentvirksomhed ved Odense Seminarium, CVU og UCL, 1997 – 2008
 • Underviser på Den pædagogiske Diplomuddannelse i CVU-Fyn, UCL fra 2005
 • Medarbejder ved læremiddel.dk/Center for Anvendt Skoleforskning fra 2008

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Peter Brodersen

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.