Om UCL

Marianne Dietz

Marianne Dietz er tilknyttet afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund

Marianne Dietz
Marianne Dietz
Adjunkt, ph.d.-studerende
23 63 83 67

Præsentation

Marianne Dietz er tilknyttet Center for Anvendt Skoleforskning og HistorieLab (Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling). Marianne er optaget af historiedidaktik, læreplaner og -midler med en særlig interesse for anvendelsen af spil i historieundervisningen – herunder hvordan spil kan bidrage til, at elever i grundskolen tilegner sig kompetencer indenfor historiefaget (og andre tilgrænsende fag).

Funktioner

 • Ph.d.-studerende
 • Adjunkt ved HistorieLab og Center for Anvendt Skoleforskning

Fagområde/forskningsfelt

Spil i undervisningen i historie og tilgrænsende fag, historiedidaktik, læreplaner og -midler.

Baggrund

 • Ph.d.-studerende, DPU (Aarhus Universitet)
 • M. Phil. in History, Film and Television fra University of Birmingham (UK)
 • BA of Arts in American Studies (History) fra University of Kent at Canterbury (UK) og University of California, Santa Barbara (US)
 • Meritlærer fra Læreruddannelsen Blaagaard
 • Specialkonsulent, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling – Kontor for Prøver, Eksamen og Test
 • Fagkonsulent for historie, samfundsfag og kristendomskundskab, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
 • Medlem af arbejdsgrupperne til udviklingen af forenklede Fælles Mål i historie, samfundsfag og kristendomskundskab
 • Formand for arbejdsgruppen til udviklingen af folkeskolens prøver i historie, samfundsfag og kristendomskundskab
 • Pædagogisk Konsulent for historie og samfundsfag, Center for Undervisningsmidler, UCC
 • Lærer på Skottegårdsskolen (2004-2014)
 • Lærebogsforfatter

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Marianne Dietz

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.