Om UCL

Lotte Rannveig Galløe

Lotte Rannveig Galløe er tilknyttet programmet Inklusion og Hverdagsliv i Anvendt Velfærdsforskning.

Lotte Rannveig Galløe
Lotte Rannveig Galløe
Ph.d.-studerende

Præsentation

Lotte Rannveig Galløe er optaget af brugen af adfærdsregulerende programmer overfor børn og unge. I sin ph.d. fokuserer Lotte på det helhedsorienterede program ”Positiv Adfærd Læring og Samspil” (PALS), som praktiseres i mange folkeskoler. Hun undersøger, hvordan programmet gør sig gældende i professionelles samarbejde og i undervisning, samt hvilken betydning det får for både professionelle og elever.

Lotte er tilknyttet University College Lillebælt og Roskilde Universitet og deltager i flere nationale forsknings- og ph.d.netværk både i UC-regi og på tværs af danske universiteter.

Funktioner

Ph.d.-studerende

Fagområde/forskningsfelt

  • Socialpsykologi og socialvidenskab
  • Magt/styrings- og affektteori
  • Etnografi og kvalitative metoder
  • Adfærdsregulerende programmer og familieorienterede indsatser

Baggrund

  • scient.adm., Roskilde Universitet
  • Familieterapeut, Metropol
  • Forskningsassistent på Socialvidenskab på Roskilde Universitet
  • Arbejdet med familieorienterede indsatser i Misbrugsportalen og Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade

Deltaget i forskningsprojektet ”Det særlige som potentiel ressource” på Roskilde Universitet

Ph.d – præsentation

’Positiv adfærd’ i folkeskolen – en kritisk undersøgelse af adfærds- og følelsesregulering

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Lotte Rannveig Galløe

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.