Om UCL

Lotte Rannveig Galløe

Lotte Rannveig Galløe er tilknyttet programmet Inklusion og Hverdagsliv i Anvendt Velfærdsforskning.

Lotte Rannveig Galløe
Ph.d.-studerende

Præsentation

Lotte Rannveig Galløe er optaget af brugen af adfærdsregulerende programmer overfor børn og unge. I sin ph.d. fokuserer Lotte på det helhedsorienterede program ”Positiv Adfærd Læring og Samspil” (PALS), som praktiseres i mange folkeskoler. Hun undersøger, hvordan programmet gør sig gældende i professionelles samarbejde og i undervisning, samt hvilken betydning det får for professionelle, forældre og elever.

Lotte er tilknyttet University College Lillebælt og Roskilde Universitet og deltager i flere nationale forsknings- og ph.d.netværk både i UC-regi og på tværs af danske universiteter.

Funktioner

Ph.d.-studerende

Fagområde/forskningsfelt

Socialpsykologi, magt og styring, interaktion, adfærdsregulerende programmer

Baggrund

  • scient.adm. fra Roskilde Universitet
  • Under uddannelse som familiterapeut på Metropol
  • Forskningsassistent på Socialvidenskab på Roskilde Universitet
  • Arbejdet med familieorienterede indsatser i Misbrugsportalen og Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade
  • Deltaget i forskningsprojektet ”Det særlige som potentiel ressource”på Roskilde Universitet
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.