Om UCL

Lise Hounsgaard

Lise Hounsgaard er tilknyttet Anvendt Sundhedsforskning.

Lise Hounsgaard
Lise Hounsgaard
Docent
29 27 55 99

Præsentation

Lise Hounsgaards forskning har et bruger-, pårørende- og organisatorisk perspektiv med udgangspunkt i praksisnære problemstillinger med et anvendelsesorienteret formål.  Forskningstilgangen er overvejende inden for klassiske kvalitative metoder. Udvikling af ny viden til praksis og uddannelserne foregår hyppigt i samarbejde med ph.d.-studerende og nationale og internationale forskningskolleger med et helhedsorienteret og tværfagligt sigte.

Funktioner

 • Forsker
 • Vejleder
 • Underviser

Fagområde/forskningsfelt

 • Brugere med en kronisk lidelse og deres pårørende (cancer, KOL, demens, Parkinson)
 • Bruger med en psykisk lidelse og deres pårørende
 • Reduktion af tvang
 • Sygeplejen (herunder i fjerntliggende og tyndt befolkede områder (arktisk))

Baggrund

 • Uddannet sygeplejerske
 • Diplomuddannelse i pædagogik og ledelse
 • Sygeplejefaglig Afgangseksamen (Master/SA),
 • Institutleder ved De Sundhedsfaglige Diplomuddannelser ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole
 • Kandidatuddannelse i sygepleje (Cand.cur.) Århus universitet
 • Kandidatoverbygningen i etnografi og socialantropologi (7.semester), Århus Universitet
 • d.-uddannelse i sygepleje, Århus Universitet
 • Adjunktpædagogikum, Syddansk Universitet
 • Adjunkt ved Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
 • Lektor ved Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
 • Forskningsleder ved Institut for Sygepleje-og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet (nuværende)
 • Professor i Sygepleje ved OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet (nuværende)
 • Centerleder ved Center for Psykiatrisk Sygepleje og-Sundhedsforskning ved Psykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde med Institut for regional Sundhedstjenesteforskning og Klinisk Institut, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Syddansk Universitet (nuværende)

ORCID

Hvis du vil se en komplet oversigt over de forskningsaktiviteter, som Lise Hounsgaard har registreret i forskerdatabasen ORCID, skal du søge på
0000-0002-2591-2087.

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Lise Hounsgaard

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.