Om UCL

Kirsten Jensen

Kirsten Jensen er tilknyttet afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund

Kirsten Jensen
Kirsten Jensen
Lektor, Læreruddannelsen
51 15 82 79

Præsentation

Kirsten Jensen interesserer sig især for, hvordan mad og måltider i et kultur- og bæredygtighedsperspektiv kan medvirke til børn og unges læring og dannelse.

Funktioner

 • Forsker
 • Underviser
 • Vejleder
 • Projektleder
 • Læremiddeludvikler

Fagområde/forskningsfelt

 • Skoleforskning – Skolehaver
 • Mad og måltidspædagogik
 • Udvikling af læremidler til skolehaver, madkundskab og tværfaglige sammenhænge med historie.

Baggrund

 • 2014 UCL Projektlederuddannelse
 • 2010 Tilknyttet Forskning og Udvikling. Mad, Krop og Læring
  Arbejder pt. med tre projekter: Skolehaver, LOMA og Madkamp
 • 2003 Cand.pæd. i Ernæring / Hjemkundskab. Danmarks Pædagogiske Universitet, København
 • 1999 Exam.pæd. i Naturfag. Danmarks Pædagogiske Universitet. København
 • 1997 Lektor ved Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling, University College Lillebælt
 • 1976 Folkeskolelærer
 • 2013 Censorformand Madkundskab
 • 2014 Formand National gruppe – Madkundskab.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.