Om UCL

Heidi Klakk

Heidi Klakk er forsker og tilknyttet Anvendt Sundhedsforskning ved University College Lillebælt.

Heidi Klakk
Heidi Klakk
Lektor, ph.d.
51 15 78 03

Præsentation

Heidi Klakk interesserer sig særligt for børn og unges sundhed og sygdom i relation til motorik og fysisk aktivitet. I sin forskning har hun især anvendt kvantitative epidemiologiske forskningsmetoder.  Lige nu forsker hun i effekten af skærmtid på børns sundhed og trivsel.

Funktioner

Forsker, vejleder og underviser

Fagområde/forskningsfelt

  • Børn, motorik og fysisk aktivitet.
  • Sundhed og livsstilsygdomme i børne- og ungdomsalderen.
  • Unge, depression og hjertekarsygdomme.
  • Sammenhængen mellem børns skærmtidsforbrug og deres fysisk og psykiske sundhed.
  • Kohorteundersøgelser, epidemiologi, spørgeskemaudvikling.
  • Implementeringsforskning, procesevalueringer og vidensdeling

Baggrund

Heidi er fysioterapeut og ph.d. Hun har forskningstilknytning på RICH (Research Center for Childhood Health) på institut for Idræt og Biomekanik, SDU. Hun samarbejder derudover også med  forskere fra Vrieje Universitet i Amsterdam, Holland, og School of Psychology and Exercise Science, Murdoch University, Australien.

Hendes afhandling omhandlede effekten af ekstra idræt i folkeskolen på kondition, overvægt og risiko for livsstilssygdomme hos børn.  De seneste år har hun også arbejdet med implementeringsforskning og procesevalueringer samt udvikling af spørgeskemaer.

Heidi er ansat i en delt stilling mellem UCL og SDU, hvor hun bidrager til en stor undersøgelse om sammenhængen mellem børn og unges sundhed og trivsel i forhold til forbrug af skærmtid.

Heidi har som udøvende fysioterapeut gennem 16 år blandt andet erfaring med rehabilitering, idrætsfysioterapi og geriatri. Heidi er underviser og vejleder på fysioterapeutuddannelsen i Odense samt tilknyttet som forsker i Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning på UCL.

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Heidi Klakk

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.