Om UCL

Heidi Eskelund Knudsen

Heidi Eskelund Knudsen er ansat ved HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling.

Heidi Eskelund Knudsen
Heidi Eskelund Knudsen
Adjunkt, ph.d.
20 45 27 24

Præstenation

Heidi Eskelund Knudsen beskæftiger sig med historiedidaktik og historie som skole- såvel som akademisk fag. Konkret arbejder hun med fagforståelser hos elever og lærere, læremidler til undervisning og fagdidaktisk refleksion ift. historiefaget. Heidi Eskelund Knudsen har et indgående kendskab til og samarbejde med forskere i historiedidaktik både nationalt og internationalt. Heidi Eskelund Knudsens arbejder grundes metodisk set i etnografi.

Funktioner

Heidi Eskelund Knudsen forsker i regi af Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (NVHK). Derudover underviser hun i historiedidaktik ved Århus Universitet, på linjefaget historie ved læreruddannelsen i Jelling og vejleder BA-projekter. Heidi Eskelund Knudsen er medlem af forskningsprogrammet Fag og didaktik ved Syddansk Universitet og varetager styringen af forskellige udviklingsprojekter og aktiviteter i NVHK.

Fagområde/forskningsfelt

Historiedidaktik og historiefaget mellem skole og videnskab. Elev- og lærerforståelser. Overgangen mellem uddannelse og lærergerning. Fagdidaktik, herunder relationer mellem skole og fag. Didaktik- versus curriculum-forståelse af forholdet mellem skole, uddannelse og samfund.

Baggrund

Heidi Eskelund Knudsen er ph.d. i historiedidaktik. Hun er uddannet historiker med særlig interesse for pædagogik og sociologi. Heidi Eskelund Knudsen var inden hun blev ansat i NVHK ansat ved Syddansk Universitet og Århus Universitet. Herfra har hun forsknings-, undervisnings- og vejledningserfaring. Hun har også været ansat som lærer i både grundskole og gymnasium.

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Heidi Eskelund Knudsen

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.