Om UCL

Dorte Malig Rasmussen

Dorte Malig Rasmussen er programleder for Velfærdsteknologi i Center for Anvendt Velfærdsforskning.

Dorte Malig Rasmussen
Dorte Malig Rasmussen
Programleder Velfærdsteknologi, docent, ph.d.
29 17 61 78

Præsentation

Dorte Malig Rasmussen interesserer sig særligt for betydningen af brugeres og professionelles anvendelse af velfærdsteknologi. Dorte interesserer sig desuden for at udvikle og kvalificere velfærdsteknologiske løsninger til praksis.

Funktioner

  • Forsker og forskningsleder af program for Velfærdsteknologi.
  • Vejledning af ph.d.-studerende.
  • Projektudvikling, fundraising og projektledelse.
  • Underviser på diverse grunduddannelser og efter/videreuddannelser i velfærdsteknologi.

Fagområde/forskningsfelt

Velfærdsteknologi, kvalitative metoder, velfærd, offentlig-privat innovationspartnerskab, brugerdreven innovation, udvikling og afprøvning af nye velfærdsteknologiske løsninger, velfærdsteknologi – menneske – rum.

Baggrund

Dorte er oprindeligt uddannet sygeplejerske. Hun har desuden en sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand.scient.san.) samt en ph.d. inden for humanistisk sundhedsvidenskab. Omdrejningspunktet for ph.d.’en var kræftoverleveres erfaring med og håndtering af livet efter sygdom og behandling. Ph.d. –projektet havde en kulturanalytisk tilgang med anvendelse af etnografisk metode.

Dorte har forsknings-, konsulent- og projektledererfaring fra SDU, Institut for Sundhedstjenesteforskning og Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi. Hun har arbejdet med robotter og velfærdsteknologier til såvel sundheds-, ældre-, demens- og handicapområdet som leg- og læringsområdet.

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Dorte Malig Rasmussen

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.