Om UCL

Barbara Voltelen

Barbara Voltelen er tilknyttet Anvendt Sundhedsforskning.

Barbara Voltelen
Barbara Voltelen
Ph.d. og lektor, Sygeplejerskeuddannelsen
30 27 72 23

Præsentation

Største interesse er indenfor områder der tværprofessionelt inkluderer familieinddragelse i patienters sygdoms og rehabiliteringsforløb. Fokus er på interventioner, der styrker familiens handlekompetencer i et salutogenetisk perspektiv i forbindelse med alvorlig sygdom hos et nærtstående familiemedlem. Familien defineres bredt og er ikke afhængig af hverken jura eller DNA men udelukkende familiens egen definition.

Funktioner

Underviser på flere niveauer på sygeplejerskeuddannelsen.
Forsker i Familie støttende samtaler
Vejleder studerende på forskellige niveauer.

Fagområde

Forsker i Familie støttende samtaler jf. The Calgary Family Assessment and Intervention model (Wright & Leahey, 2013) med familier der lever med hjertesvigt og Cancer.

Baggrund

2016:                  Ph.d:  ”Family System Nursing Intervention:
Nurses’ experiences and its impact on heart failure families’ readjustment processes”
2010:                  Lektorgodkendt ved Sygeplejerske uddannelsen UCL
2004:                  Cand.scient.san ved Syddansk Universitet
1995:                  SD til Sundhedsplejerske ved Sygeplejehøjskolen ved Århus Universitet
1989:                  Sygeplejerske ved Bispebjerg Sygeplejeskole

UC Viden

Genvej til cv, publikationer, udviklings- og forskningsaktivitet i professionshøjskolesektoren.
Barbara Voltelen

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.