Om UCL

Lovgrundlag

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne indebærer, at uddannelsesinstitutionerne skal stille sammenlignelige nøgletal som karaktergennemsnit og studietid til rådighed for de uddannelsessøgende.

Uddannelsessøgende kan sammenligne uddannelser

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne har til formål at give de uddannelsessøgende mulighed for at sammenligne uddannelser og uddannelsesinstitutioner, så de kan træffe et kvalificeret valg, når de skal søge ind på en uddannelse.

Som uddannelsessøgende kan du derfor finde en række nøgletal samt evalueringer og undersøgelser for alle professionsbacheloruddannelser på University College Lillebælt. Søger du videreuddannelse, er der også nøgletal på diplom- og enkelte akademiuddannelser.

Tre kategorier af nøgletal udgør sammenligningsgrundlaget

Loven foreskriver, at følgende nøgletal for professionsbacheloruddannelserne offentliggøres:

  • Karaktergennemsnit
  • Studietid og fuldførelsesprocent
  • Beskæftigelsesprocent for nyuddannede
Lov om gennemsigtighed og åbenhed

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne blev vedtaget i juni 2002 og er senere ændret.

 

Se mere på retsinformation.dk

Mere om Grundlag og baggrund
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.