Nyhedsbreve fra UCL

Nyhedsbreve fra CFU 2015

Tilbage til nyhedsbreve fra UCL

 

20 / 2015 – 11. december

Gratis e-bog om matematisk forståelse i 0-6-års alderen – Specialpædagogisk ferielæsning m.v. – LæseRaketten 2016 har kurs mod Burkina Faso – Få hjælp til din Erasmus+-ansøgning – Vidensrejse til Oslo stiller skarpt på synlige mål med metoden ‘Vurdering for læring’ – International dimension – 2016-kursus for vejledere og koordinatorer – Prøven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet – Skoler får hjælp til modtagelsesklasser – Åbn skolen for verden

19 / 2015 – 20. november

Julemåneden – inspiration til juleaktiviteter – Prøven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet – Tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2016 – Inspirationsbesøg på nytænkende skoler i nabolaget – Inklusionsværktøj integreret i digitale læremidler – Digitale skoler – et Erasmus+-partnerskab – Informationsmøder om tilskud til internationale skoleprojekter – Mød Andy Hargreaves og besøg Charter Schools i Massachusetts

18 / 2015 – 6. november

Åbn skolen for verden – Efteruddannelse af historielærere på ungdomsuddannelser – Åben skole – kom godt igang – CFU-tilbud til bibliotekarer på de gymnasiale uddannelser – Æstetik i undervisningen – Demokratispil – Julemånedens udfordringer

17 / 2015 – 26. oktober

Ny lærebog i billedkunst – Halloween i engelskundervisningen – Halloween – et tema til flere fag – Vidensrejse til Ontario er flyttet – Vidensrejse til amerikanske skoler med opsigtsvækkende resultater – Danmarks Læringsfestival og Skolemessen 2016 – sæt kryds i kalenderen – Studietur til Bruxelles foråret 2016 for lærere og skoleledere – UCL udbyder to nye diplommoduler om undervisning

15 / 2015 – 7. september

Skoletjeneste: Landbrug & Fødevarer – Tv-streaming med nye services – Kursus- & uddannelseskatalog for skoleområdet – forår 2016 – Matematik-konkurrence – Billedanalyse med app’en ARTMix – Pythagoras nøgle på Faaborg Museum – Historisk fiktion – en skrivekonkurrence om De Hvide Busser – Bett.dk 2016- vidensrejse om læringsteknologi – Cooperative Learning – i Odense

14 / 2015 – 26. august

Læringscentrets dag 2015 – Temadag om læse- og skrive-vanskeligheder – Studietur til Christiansborg for undervisere i samfundsfag – Robotter til din undervisning i indskolingen – Børnenes tv-nyheder kan nu bruges i skolen – Musikundervisning på den enkle måde – Børnehaveklasseledere – netværksmøde 1 i 2015/16 – Den europæiske sprogdag på din skole – Odense laver film om inklusion

13 / 2015 – 6. august

Historieundervisningen og det inkluderende fællesskab – Målstyret inklusion og skoleudvikling – Konference om sproglig udvikling – Sproglærernes dag 2015 – GeoGebra – gratis webinarer – Historielærernes dag 2015 – Cooperative Learning – konference i Odense – Skolefilmfestival – inspiration til lokale filmfestivaler – Skjult reklame på sociale medier

12 / 2015 – 26. juni

Sound Around til bevægelse – Eventyrtæppe til engelsk i indskolingen – Aktuelle temaudstillinger af læremidler – Vejledning om den internationale dimension – Nye romaner til udskolingen – Styrkebaseret pædagogik i dansk-undervisningen – Street art som inspirationskilde i dansk – Litterær safari i tidens ungdomslitteratur – Med CFU i Ontario i uge 7 – nu også med lærerspor

11 / 2015 – 10. juni

Årsplaner og eksempler på undervisningsforløb i dansk – Så er det NU – tilmelding til konference for skolebestyrelser og ledere – Streaming af film og tv-udsendelser på den nemme måde – prøv det – Kend en kunstner i skoleåret 2015/2016 – ‘Siger hvem?’ – en ny skoletjeneste på DR Fyn træner elever i kildekritik – Work with words – en workshop om ordforråd – Med Skolen i Biografen på Fyn

10 / 2015 – 29. maj

Folketingsvalget i din undervisning – Netværk – vejen til videndeling – Unge Forskere i grundskolen – Sæt Ole Lund Kirkegaard på årsplanen – Dansklærernes dag 2015 – Læsetræning – hyggelig, sjov og motiverende – Odenses 4.-5. klasser inviteres til at spille med i teaterkoncert – U-landskalender 2015 – UCL udvikler understøttende undervisning

9 / 2015 – 15. maj

Målrettet information om læringscentre – Lærernetværket inviterer dygtige lærere i dansk og matematik – Café Nyt Skoleår – billedkunst – Café Nyt Skoleår – dansk indskoling og mellemtrin – Udvikling af skolens læringscenter – Bevægelse i dansk-undervisningen – De pædagogiske læringscentre skifter fokus

8 / 2015 – 30. april

Trivsel i folkeskolen – inspirerende morgenmøde – Konference for skolebestyrelser og ledere – Målstyret inklusion og skoleudvikling – 3D-printere i undervisningen – Åbent hus – planlæg næste års undervisning på CFU – Madkundskab – gratis kursus – Matematik-didaktik online

7 / 2015 – 20. april

Rettekursus i engelsk og tysk FP9 i Odense – Årets læseinitiativpris 2015 – Naturfag får fælles afgangsprøve – Stærke teknologier – styrkede elever – udstilling vises nu i Vejle – UCL medvirker til nye læringsmiljøer i Odense – Få inspiration til skolehavenEkstra chance for vidensrejse til Ontario i efteråret

6 / 2015 – 26. marts

Leg på streg – et tilbud om at koble bevægelse og læring i indskolingen – Rettekursus for undervisere i engelsk, tysk og fransk  – Religionernes dag 2015 – Talblindhed – nu skal der testes – Skolemessen 2015 med gratis adgang

5 / 2015 – 11. marts

Stærke teknologier – styrkede elever – Tidlig engelsk sprogstart – E-porteføljer og klasseblogs i undervisningen – Konstruktive læringsmiljøer for elever i psykiske vanskelighederIt og medier på tværs – Lego i undervisningen

4 / 2015 – 27. februar

Succesfuld canadisk uddannelse af skoleledere udbydes i Odense – Studietur til Christiansborg for undervisere i samfundsfag – Canada inspirerer dansk skolereform – Fremrykket tilmelding til den åbne vidensrejse til Ontario – Inklusionspulje skal søges nu, CFU tilbyder at bistå skolerne.

3 / 2015 – 5. februar

Deltager du på Danmarks Læringsfestival og i Skolemessen 2015? – Vejledninger til e-bøger – Konference for hele skoledanmark – Om alkhol, nyt undervisningsmateriale til 7.-9. kl. – Med CFU i Ontario – Ny folder om tv i undervisningen.

2 / 2015 – 23. januar

Specialpædagogik får egen side – LearnEnglish – kids and teens – Robotkonkurrence for skoleelever – Et landskab i forvandling – Husk gruppeprøven i fysik/kemi 2015 – Ny skoletjeneste. Christiansfeld Centret.

1 / 2015 – 12. januar

Temadag for specialpædagogik 2015 – Kursus- og uddannelseskatalog for efteråret 2015 – Hjælp til Erasmus+-ansøgning – Ny prøveform i kulturfagene – Stor interesse for ny læringsteknologi.

 

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.