Indhold i denne sektion:

Netværk

Information om aktiviteter i de netværk, som UCL faciliterer.

På tværs af UCLs uddannelser og de professioner, som institutionen uddanner til, er etableret netværk. Målet er blandt andet, at professionelle på tværs af uddannelser og praksis kan udveksling erfaringer og etablere samarbejdsrelationer. 

Her på siden kan du læse mere om netværkene og de aktiviteter, der sker i regi heraf.

 

Om denne side