Netuddannelser hos UCL

Hos UCL kan du tage en netuddannelse og uddanne dig til lærer, pædagog (merit), socialrådgiver og administrationsbachelor. Uddannelserne inkluderer både studieaktiviteter via nettet og på uddannelsesstedet. 2 af tilbuddene udbydes som merituddannelser med deltagerbetaling.

5 netudannelser
Sted:Odense og Jelling
Varighed:4 år
Praktik:18 uger
Start:September
Sted:Odense og Jelling
Varighed:1-3 år
Praktik:18 uger
Start:September
Deltagerbetaling
Sted:Odense og Jelling
Varighed:3 år
Praktik:7 uger
Start:Februar
Deltagerbetaling
Sted:Odense
Varighed:3½ år
Praktik:5 måneder
Start:September og februar
Sted:Odense
Varighed:3½ år
Praktik:5 måneder
Start:September