Videncenter Print Send Gem som PDF

HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Forsker i og stiller viden til rådighed om formidling af historie og kulturarv med fokus på, at børn og unge kan bruge fortiden til at forstå det moderne samfund.

Historie og kulturarvs betydning skal frem i lyset

Formålet med HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling er at fremme børn og unges viden om og forståelse af, at historie og kulturarv har betydning for forståelsen af det moderne samfund.

Denne viden og forståelse kan styrke børns og unges kompetencer til at vurdere deres fremtidsmuligheder, valg og handlinger.

Centret skal styrke netværk af forsknings-, formidlings- og uddannelsesinstitutioner, ministerier, kommuner og skoler, regioner, museer, historiske værksteder og oplevelsescentre, organisationer og relevante virksomheder.

Undervisningskvaliteten skal styrkes

Videncentret skal skabe overblik over eksisterende viden fra national og international forskning om formidling af og undervisning i historie og kulturarv med henblik på at styrke den pædagogiske og didaktiske formidling af historie og kulturarv.

Centret skal ligeledes styrke kvaliteten af undervisningen i historie og kulturarv i de mange fag, hvor historie og kulturarv kan indgå.

Arbejdet skal således bidrage til at styrke børns og unges forståelse af det moderne samfund og øge interessen samt forståelsen for den betydning, historie og kulturarv har for udvikling af samfund lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Fakta om videncentret

HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling er oprettet for en 4-årig periode, 2014-2018, og placeret i Jelling som en del af University College Lillebælt.

Centeret er oprettet i samarbejde med Region Syddanmark, Vejle Kommune, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Forskning og Uddannelse.

Centrets projekter

Ph.d.-projekt

Elevers fortidsmøder i folkeskolens historiefag
Projektperiode: 2015-18

Projektet vil kvalificere elevernes møde med fortiden, så de kommer tættere på værdier, holdninger, følelser og normer i den tid, de arbejder med.

Kontakt

HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidlings projekter og initiativer kan følges på historielab.dk.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.