Videncenter Print Send Gem som PDF

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL)

Forsker i og formidler ny praksisnær viden om idræt, bevægelse og læring – i tæt samspil med det omgivende samfund. Centret er et samarbejde mellem UCL og SDU.

SDU og UCL sammen om forsknings- og innovationscenter

FIIBL samler kompetencer inden for idræt, bevægelse og læring på tværs af de to institutioner – med tydelig forankring i institutionernes hovedopgaver vedrørende forskning og uddannelse på højeste faglige og pædagogiske niveau.

Gennem de sidste årtier er det blevet stadig mere klart, at bevægelse bidrager selvstændigt til styrkelse af børn og unges trivsel. Samtidig er idræt et vigtigt fokusområde i relation til læring hos børn og unge.

På den baggrund søger FIIBL sammen med en breds kreds af børn og unge-miljøer at identificere metoder til effektiv og bæredygtig anvendelse af krop og bevægelse i et læringsperspektiv.

FIIBL producerer og formidler ny praksisnær viden om idræt, bevægelse og læring – i tæt samspil med og til gavn for det omgivende samfund.  Se de samlede publikationer på hjemmesiden for FIIBL.

Centrets projekter

Ph.d.-projekt

Implementering af en flerstrenget skolebaseret fysisk aktivitetsindsats
Projektperiode: 2015-2018

Projektet har fokus på at udvikle og afprøve en flerstrenget skolebaseret fysisk aktivitetsindsats med henblik på at øge børns motivation for og glæde ved bevægelse.

Kontakt
Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.