Forskningsprogram i Resiliens

Resiliens handler om at klare sig godt på trods af risiko og belastning. Forskningsprogrammet prioriterer aktiviteter og netværk inden for resiliensområdet.

At anvende viden fra resiliensforskning handler om at kunne få øje på og identificere risiko og belastning, for derefter at kunne identificere mulige beskyttende processer, som kan sikre en god udvikling –  på trods.

Et vidensfelt som resiliens er relevant for såvel den pædagogiske, socialfaglige og sundhedsfaglige profession og praksis og inddrages i større og større omfang i forhold til sociale og sundhedsmæssige interventioner.

Igangværende forskningsprojekter

Risiko og beskyttelse blandt børn og unge med selvmordsadfærd
Projektet identificerer specifikke mål for risiko- og beskyttelsesvurdering i det daglige behandlingsarbejde af selvmordstruede med henblik på intervention og bedre ressourceudnyttelse.

Unge i overgangen mellem psykiatrisk hospital og folkeskolen
Casebaseret studie, der undersøger, hvordan 2 unge oplever overgangen mellem hospital og skole, og hvordan professionelle arbejder sammen for at lette denne overgang.

Programleder
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.