Forskningsprogram i Inklusion og Hverdagsliv

Fokus på det tværprofessionelle samarbejde om at understøtte, at børn, unge og voksne i udsatte positioner kan opnå lige muligheder for at tage del i velfærdssamfundets institutioner.

Social deltagelse ses som en forudsætning for at få del i samfundets ressourcer og muligheder.

Børn, unge og voksne bevæger sig i et hverdagsliv og livsforløb på tværs af steder som dagtilbud, skole, fritidsaktiviteter, døgninstitutioner, arbejde og familie og mange professioner er involveret i at understøtte deres muligheder for at kunne tage del i fællesskaber.

Det tværprofessionelle samarbejde har derfor stor betydning for, om mennesker i udsatte positioner kan udvikle deres livsmuligheder.

Igangværende forskningsprojekter

Konflikter og inklusion
Projektet undersøger, hvad konflikter i skolen betyder for eksklusions- og inklusionsprocesser – med særligt henblik på børns deltagelse i skolens læringsfællesskaber.

Samarbejde om læringsfællesskaber
Forskningsprojektet sætter fokus på professionelles samarbejde om læringsfælleskaber i forbindelse med inddragelse af specialviden- og ressourcer i skolens almene undervisning.

Børn og unges netværk – et fælles ansvar
Forskningsprojektet sætter fokus på, hvordan voksne kan arbejde sammen om at styrke børns og unges relationer og netværk, når de bor udenfor eget hjem.

Ph.d.projekter

Lærerfaglighed set i forhold til samarbejde og konflikter i skolens læringsfællesskaber
Ph.d.-projektet undersøger gennem observationer og interview læreres pædagogiske udviklingsarbejde i forhold til at skabe meningsfulde sociale rammer om det faglige indhold.

Kroppens betydning for deltagelse i børns hverdagsliv i dagtilbuddet
Ph.d. forskningsprojekt undersøger betydningen af børns kropslige deltagelse i det konkrete hverdagsliv ud fra et kritisk-psykologisk perspektiv og et kropsfænomenologisk perspektiv.

Programleder
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.