Forskningsprogram i kommunal forvaltning og praksis

Forskningsprogrammet handler om, hvordan vi i den offentlige sektor forvalter og implementerer lovgivning, hjælp, støtte, ydelser, normer og værdier på vegne af fællesskabet. Kommunal forvaltning og praksis fokuserer på hvad vi gør, hvordan vi gør det og hvorfor vi gør det.

Programmets fokus er kommunal forvaltning og praksis i bred forstand og favner både ledelsesmæssige og socialfaglige problemstillinger, men altid med den fagprofessionelle og dennes vilkår som udgangspunkt.

Forskningen er anvendelsesorienteret og derfor afspejler programmets projekter og temaer, hvad der rør sig – lige nu – i de danske kommuner.

Vi forsker eksempelvis i forvaltning og ledelse; innovation; tværprofessionelt samarbejde og omlægningen af forvaltninger i den henseende; styringsproblematikker, særligt resultatbaseret styring på det specialiserede socialområde; evidens for kommunal forvaltning og praksis mv.

Omdrejningspunktet er UC-professionernes vilkår og deres møde med borgerne.

Programmets analytiske fokus kan illustreres med nedenstående figur.

Figur_Kommunal_forvaltning

P.hd.-projekter i forskningsprogrammet

Velfærdsinnovation og borgerinddragelse i det sociale arbejde med udsatte borgere
Projektet undersøger, om velfærdsinnovative tiltag virker på udsatte-området, og om borgerinddragelse er et effektivt innovationsredskab inden for området.

Velfærdsteknologiske løsninger i den kommunale sundhedspraksis i et empowerment perspektiv

Projektet undersøger, hvad indførelse af velfærdsteknologier i den kommunale sundhedspraksis betyder for relationerne mellem borgere og professionelle.

Developing effective leadership behaviour – Impacts of formal leadership educations

Projektet undersøger under inddragelse af både uddannelses- og ledelsesforskning, hvordan en formel lederuddannelse kan være med til at udvikle effektiv lederadfærd.

Programleder
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.