Videncenter Print Send Gem som PDF

Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Center for Anvendt Velfærdsforskning undersøger og bidrager med viden om de muligheder og udfordringer velfærdsamfundet giver, både i forhold til borgerne og i forhold til professionsfeltet og velfærdsinstitutionerne.

Viden om professionernes arbejde i velfærdssamfundet

Forskningen fokuserer på centrale og aktuelle problemstillinger i praksis, hvor professioner, borgere, forvaltninger, teknologier, inklusions- og eksklusionsmekanismer indgår i komplekse samspil.

Vi forsker og formidler viden i samarbejde med professionelle og andre relevante aktører i det omgivende samfund så som kommuner, institutioner og frivillig organisationer.

Forskningsprojekterne tager afsæt i de fagprofessionelles eller borgerens (børn, unge, voksne, ældre) egne oplevelser, erfaringer og behov med henblik på at generere viden til professionsfeltet.

Centrets forskere indgår i tæt samarbejde med praksis om at formulere og skabe forskningsprojekter. Derved sikres, at den producerede viden opleves som relevant og direkte omsættelig til praksis.

Forskningsindsatsen er organiseret i 3 programmer:

  • Kommunal forvaltning og praksis
  • Inklusion og Hverdagsliv
  • Resiliens
Centrets projekter

Anvendt forskningsprojekt

Børn og unge på tværs
Projektperiode: 1. august 2013-1. marts 2015

Forskningsoversigt og undervisningsmateriale om tværprofessionelt arbejde med børn og unge i udsatte positioner til brug i professionshøjskolerne.

Hvad betyder anvendelsen af velfærdsteknologi for den enkelte borger, de pårørende og personalet?
Projektperiode: 2014-2017

Projektet har til formål at skabe viden om borgere, pårørende og personalets erfaring med anvendelse af velfærdsteknologi.

Konflikter og inklusion
Projektperiode: 2014-2018

Projektet undersøger, hvad konflikter i skolen betyder for eksklusions- og inklusionsprocesser – med særligt henblik på børns deltagelse i skolens læringsfællesskaber.

Konflikter om børns skoleliv
Projektperiode: 2014-18

Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i skolen ved at undersøge samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere, skoleledere, forvaltningspraksis og lovgivning.

Risiko og beskyttelse blandt børn og unge med selvmordsadfærd
Projektperiode: 2014

Projektet identificerer specifikke mål for risiko- og beskyttelsesvurdering i det daglige behandlingsarbejde af selvmordstruede med henblik på intervention og bedre ressourceudnyttelse.

Sammen alene. En lærers arbejde med inklusion
Projektperiode: august 2013–marts 2014

Forskningsprojektet undersøger, hvordan folkeskolelærere håndterer inklusionsopgaven sammen med standardiseringskrav fra fx Fælles Mål.

Skolegang og fritidsliv for børn og unge bosat uden for eget hjem
Projektperiode: 2013-2015

Projektet undersøger, hvordan professionelle støtter børn og unge, der bor uden for eget hjem, i at blive inkluderet i skole- og fritidssammenhænge.

Specialviden i det almenpædagogiske område
Projektperiode: 2014-2015

Forsknings- og udviklingsprojekt, der undersøger, hvordan lærere og pædagoger i skolen kan bruge kommunens specialviden og ressourcer i deres pædagogiske arbejde med at styrke alle børns deltagelse i fællesskaber.

Unge i overgangen mellem psykiatrisk hospital og folkeskolen
Projektperiode: Efteråret 2013

Casebaseret studie, der undersøger, hvordan 2 unge oplever overgangen mellem hospital og skole, og hvordan professionelle arbejder sammen for at lette denne overgang.

EU-projekt

Games4Health
Projektperiode: 2012-2014

EU-projekt, der udvikler værktøjer til den kliniske praksis, som ved brug af spilteknologi kan motivere og involvere patienter i egen bedring.

Innovationsprojekt

InnoEvent
Projektperiode: Årligt tilbagevendende

Årligt tilbagevendende samarbejde med Odense Universitetshospital om udvikling af innovative løsninger på velfærdsteknologiske udfordringer.

Ph.d.-projekt

Lærerfaglighed set i forhold til samarbejde og konflikter i skolens læringsfællesskaber
Projektperiode: 2014-2017

Ph.d.-projektet undersøger gennem observationer og interview læreres pædagogiske udviklingsarbejde i forhold til at skabe meningsfulde sociale rammer om det faglige indhold.

Samspil mellem sagsbehandler og forældre i beslutningsprocesser på børne- og familieområdet
Projektperiode: 2012-2016

Projektet bidrager med nuanceret og detaljeret viden om, hvordan møder mellem borgere og det offentlige foregår, i arbejdet med udsatte børn og familier.

Velfærdsinnovation og borgerinddragelse i det sociale arbejde med udsatte borgere
Projektperiode: 2014-2017

Projektet undersøger, om velfærdsinnovative tiltag virker på udsatte-området, og om borgerinddragelse er et effektivt innovationsredskab inden for området.

Velfærdsteknologiske løsninger i den kommunale sundhedspraksis i et empowerment perspektiv
Projektperiode: 2014-2017

Projektet undersøger, hvad indførelse af velfærdsteknologier i den kommunale sundhedspraksis betyder for relationerne mellem borgere og professionelle.

Udviklingsprojekt

Trivselspiloter
Projektperiode: 2011-2015

I projektet udvikles et tilbud, hvor frivillige kan støtte borgere i en svær situation til at kunne agere i eget liv og opnå øget livskvalitet.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.