Center for Anvendt Skoleforskning

Forskningscenter, der igennem forsknings- og udviklingsaktivitet understøtter skolens kerneydelse og bidrager til at forskningsbasere professionsbacheloruddannelserne i UCL.

Koncentreret viden om skolen

I Center for Anvendt Skoleforskning bringes forskere sammen, som har ekspertise inden for forskellige felter af skoleforskningen, herunder almen didaktik, fagdidaktik, læremidler og særlige områder som fx mad og læring.

Centrets  aktiviteter er organiseret i 2 forskningsprogrammer:

–          Fagdidaktik & Undervisningsudvikling

–          Almendidaktik & Skoleudvikling

Og der arbejdes også med følgende forskningstemaer: mad, friskoleprojekter og socialfaglige og socialpædagogiske problemstillinger

Anvendelse i centrum

Fag og undervisning i skolen skal udvikles og understøttes i et flerstrenget perspektiv for at fremme både elevernes faglige og sociale læring og deres almene dannelse.

Derfor tilgår centret feltet som et samspil mellem forskellige niveauer, der også afspejles i forskningsprogrammerne:

  • konkret-materielt niveau (krop, mad, teknologi, læremidler m.m.),
  • didaktisk-konceptuelt niveau (metoder, arbejdsformer undervisnings­mønstre m.m.),
  • institutionelt-organisatorisk niveau (pædagogisk ledelse, teamstrukturer m.m.)
  • diskursivt-samfundsmæssigt niveau (lokale, nationale og globale samfundsdagsordener og diskurser).

Centret er anvendelsesorienteret og har særligt fokus på konkrete artefakter og koncepter i skolens virke.

Helhedsorienteret, international forskningsindsats

Centrets særlige fokusområder inden for mad, krop, teknologi, læremidler og læreplaner undersøges helhedsorienteret, dvs. i nær relation til forskning inden for førskoleområdet og ungdomsuddannelserne.

Gennem kvantitative og kvalitative metoder og et bredt begreb om evidens vil centret skabe en solid og bredspektret vidensbase for udvikling af fag, undervisning og skole.

Centret arbejder for at blive anerkendt nationalt og internationalt som forsknings- og udviklingsmiljø og fagligt fællesskab for de fremmeste forskere og udviklere inden for centerets fokusområder.

Videncentre

Center for Anvendt Skoleforskning huser de to videncentre Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Frie Skoler

Kontakt centerleder
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.