Videncenter Print Send Gem som PDF

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund

Afdelingen er en integreret del af Området for Pædagogik og Samfund ved University College Lillebælt og rummer Center for Anvendt Skoleforskning samt en række forskning- og udviklingsprojekter.

Forskningsafdelingens primære formål er at bidrage til en anvendelsesorienteret forskningsprofil og vidensbasering af de pædagogiske og samfundsfaglige uddannelses- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt, hvilket også afspejles i organiseringen. Det bliver realiseret gennem en række forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Forskning i en treklang

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund er kendetegnet ved at bringe forskellige typer af aktører i spil – forskere, udviklere og praktikere – med henblik på at producere robust og systematisk viden i en treklang med:

  • Forskningshøjde (målt på forskningspublikationer og systematisk produktion af empiri)
  • Forskningsbredde (målt på diversitet og forskningstemaer)
  • Og aktionsradius (målt på formidlingspublikationer, uddannelsesaktiviteter og praksissamarbejde)

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund rummer en række forskningscentre og større forskningsprojekter med et vidtforgrenet samarbejde med andre institutioner.

Et væsentligt omdrejningspunkt er Center for Anvendt Skoleforskning, der samler afdelingens mange forskningsaktiviteter inden for skoleområdet (se nedenfor). Desuden er det en vigtig satsning i afdelingen at etablere og udvikle nye forskningsprogrammer med henblik på socialfaglige og socialpædagogiske problemstillinger.

Videncentre

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund huser videncentret Center for Anvendt Skoleforskning, der rummer Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Frie Skoler

Centrets projekter

Anvendt forskningsprojekt

Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler
Projektperiode: 2016-2017

Projektet adresserer kommunernes arbejde med indkøb af læringsplatforme gennem en brugerinddragende tilgang til de didaktiske, teknologiske og organisatoriske aspekter af læringsplatforme.

Bedre kvalitet i dansk og matematik
Projektperiode: 2016-2018

Projektet skal skabe bedre kvalitet i dansk og matematik ved at udvikle, afprøve og udbrede en didaktik understøttelse af læremidler med en undersøgende tilgang.

Dannende undervisning og samvær på efterskolerne
Projektperiode: 2017-2019

Projektets hovedaktivitet er at undersøge efterskolernes undervisningspraksis og dermed bidrage til udviklingen af efterskolens undervisning og samvær ved at give eksempler, anbefalinger, modeller, ideer – samt udvikle en teoretisk beskrivelse af efterskolens undervisning ved at skabe fagsprog, begreber, modeller.


Digital Journey
Projektperiode: 2015-2018

Projektet Digital Journey in Europe er et internationalt EU-finansieret projekt, som har til formål at støtte udvikling, udbredelse og implementering af innovativ it-didaktik

En generation af stærkere læsere: Greb til læselyst!
Projektperiode: 2016-2018

Formålet med projektet er at styrke børns læselyst ved at skabe ny viden om, hvad der interesserer og inspirerer børn i forhold til læsning og brug af forskellige medier

Evaluering af analoge, didaktiske læremidler i forhold til forenklede fælles mål
Projektperiode: 2016-2017

En analyse og evaluering af de analoge læremidler, som lærerne bruger i matematikundervisningen på mellemtrinnet.

LOMA - innovativ og bæredygtig model for læring og næring til skoleelever
Projektperiode: 2015-2017

Innovationsprojekt, der videreudvikler og udbreder LOMA-Lokal Mad som en innovativ model for at integrere tilberedning af sund skolemad i undervisningen i folkeskolen.

Scoring af digitale, didaktiske læremidler
Projektperiode: 2016-2017

Et kriteriebaseret redskab til scoring af digitale, didaktiske læremidler.

Smag for Livet
Projektperiode: 2014-2018

Et center med fokus på smagen som central drivkraft for livsglæde, sundhedsfremme, læring, dannelse og madhåndværk med henblik på bedre og rigere liv.

Textlab
Projektperiode: 2012-2014

Textlab er et forskningsbaseret læremiddel, som integrerer innovation og entreprenørskab i danskundervisningen.

Victus Bonus - Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber
Projektperiode: 2013-2015

UCL indgår i projekt med Natur- og Erhvervsstyrelsen og Aalborg Universitet om omlægning til økologi i kantiner og uddannelse af medarbejdere i økologisk kantinedrift.

Værdiafklaring, læringsmål og visualisering
Projektperiode: 2014-2015

Projektet udvikler prototyper på visualiseringsværktøjer som metode til værdiafklaring og udvikling af individuelle læringsmål i folkeskolen.

Ph.d.-projekt

Digitalt læremiddel til læseundervisning i 2. klasse
Projektperiode: 2013-2016

Projektet udvikler og tester en prototype på et digitalt læremiddel, der stilladserer læsning, så elever på samme tid læser for at skabe mening og får styrkede afkodningsfærdigheder.

Jordbrug som ramme for udsatte unges socialisering og identitetsdannelse
Projektperiode: 2014-2016

Projektet skal skabe ny viden om socialøkonomisk jordbrugsvirksomhed som ramme for empowerment og socialt entreprenørskab blandt udsatte unge.

Undervisning i mad og måltider med Madkamp som forskningsfelt
Projektperiode: 2014 -2017

Ph.d.-projektet undersøger via Mixed Methods forholdet imellem den intenderede og realiserede læring i undervisningsforløbet og konkurrencen Madkamp – DM i Madkundskab.

Innovationsprojekt

Digitalt understøttede læringsmål
Projektperiode: 2014-2015

Projektet udvikler digitale værktøjer, der understøtter lærerens arbejde med planlægning af målstyret undervisning- og undervisningsaktiviteter.

Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer
Projektperiode: 2013-2015

Projektet undersøger, hvordan it kan bidrage til, at flere elever kan inkluderes i undervisningen trods deres vidt forskellige forudsætninger for læring.

It i den innovative skole
Projektperiode: 2013-2015

Projektet undersøger, hvordan grundskolens elever i højere grad kan tilegne sig innovative teknologi-kompetencer, som gør dem klar til udfordringer i det 21. århundrede?

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
Projektperiode: 2013-2015

Projektet har til formål at udvikle de lærerkompetencer, der er nødvendige for at øge mængden af innovativ undervisning og læring.

Madværkstedet som fritidsaktivitet
Projektperiode: 2011-2012

Madværkstedet som fritidsaktivitet vil med nye metoder motivere, inspirere og styrke unges interesse for mad og måltider samt styrke deres maddannelse

Måltidspartnerskabsprojektet Mad og måltider i daginstitutioner
Projektperiode: 2014-2015

Projektet har udviklet inspirationshæftet Madleg, der styrker arbejdet med mad og måltider som en del af daginstitutioners pædagogiske arbejde.

Udviklingsprojekt

Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler
Projektperiode: 2015-2017

Projektet undersøger, hvordan IT støtter elevernes udvikling af projektkompetencer i et differentieringsperspektiv, og hvordan der samarbejdes om undervisningsudvikling på frie skoler.

Mad og bæredygtighed
Projektperiode: 2012-2013

En kogebog og en række inspirationsmøder skal få borgere i Hedensted Kommune til at nedsætte CO2-forbruget i forbindelse med den daglige madlavning.

Mål og midler
Projektperiode: Fra 2008 og frem

Projektet har som mål at levere et systematisk bidrag til læreruddannelsens didaktik igennem udgivelsesserien Mål og midler.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.