Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Victus Bonus - Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber

UCL indgår i projekt med Natur- og Erhvervsstyrelsen og Aalborg Universitet om omlægning til økologi i kantiner og uddannelse af medarbejdere i økologisk kantinedrift.

Projektansvarlig
Projektperiode2013-2015
ProjektpartnereNatur- og Erhvervsstyrelsen og Aalborg Universitet
UCLCenter for Anvendt Skoleforskning

Offentlige kantiner skal være økologiske

60 procents omlægning til økologi i offentlige kantiner er på regeringens program. Derfor har UCL, Natur- og Erhvervsstyrelsen og Aalborg Universitet indgået et 3-årigt samarbejde under overskriften Victus Bonus – Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber.

Projektet skal ud fra en forskningsbaseret tilgang udvikle og afprøve tilgange til omlægning til økologisk kantinedrift på UCL og i 2 fængsler under Kriminalforsorgen frem til 2016.

UCL’s kantiner serverer ca. 2000 måltider dagligt. Størstedelen af disse vil i projektets løbetid blive konverteret til økologiske måltider.

Økologiske kantiner som læringsarena

UCL’s gennemfører et pilotprojekt, der skal skabe en innovativ madkultur på UCL’s kommende campusser i Vejle og Odense.

Målet er at

  • højne kvaliteten af studiemiljøerne
  • højne de ansattes trivsel og samarbejde
  • styrke forankringen i og bidrage til lokal og regional udvikling

Det er samtidig intentionen at skabe en økologisk kantinedrift, der er baseret på lokale økologiske producenter, som inddrager de studerende i forskellige læringsforløb og tilbyder sund, lokal kvalitetsmad som Take-Away til studerende og ansatte.

Faser i projektet

  • Kompetenceudvikling af kantinepersonalet
  • Omlægning af indkøbsaftaler til økologiske lokale producenter
  • Forsøg med nye typer af sæsonafhængige menuer
  • Forsøg med at inddrage studerende i kantinedriften som del af deres uddannelse
  • Forsøg med Take-Away fra lokale producenter

Forventede gevinster

Omlægningen skal ikke kun skabe øget værdi for de studerende og de ansatte i deres hverdag. Med maden og måltiderne følger kulturelle og sociale værdier som bæredygtighed, lokal forankring, inddragelse og sammenhængskraft, sundhedsfremme og brugerdreven innovation.

Den omlagte kantinedrift forventes at være udgiftsneutral eller billigere end den nuværende ordning.

 

Projektansvarlig
Center for Anvendt Skoleforskning

Videncentret samler og skaber udviklings- og forskningsviden i og for de frie skoler.

Projektdeltager
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.