Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Velfærdsinnovation og borgerinddragelse i det sociale arbejde med udsatte borgere

Projektet undersøger, om velfærdsinnovative tiltag virker på udsatte-området, og om borgerinddragelse er et effektivt innovationsredskab inden for området.

ProjektansvarligMaja Müller
Projektperiode2014-2017
ProjektpartnereOdense Kommune
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Velfærdsinnovation og borgerinddragelse på dagsordenen

Velfærdsinnovation og borgerinddragelse er to fænomener, som er i fokus, når der tænkes udvikling og effektivisering på velfærdsområdet i de danske kommuner.

Flere kommuner ønsker at skabe et effektivt velfærdssamfund med borgerne som aktive medspillere.

Spørgsmålet er, hvorledes velfærdsinnovative tiltag virker på udsatte-området, og om borgerinddragelse er et effektivt og anvendt innovationsredskab inden for dette område.

Hvordan virker inddragelse af udsatte borgere?

Formålet med denne afhandling er at skabe viden om borgerinddragelse af udsatte borgere under innovationsdagsordenen samt belyse konsekvenserne heraf, herunder mulige inklusions- og eksklusionsmekanismer i forhold til borgernes position i samfundet.

Der tages udgangspunkt i at forstå såvel borgernes som de fagprofessionelles perspektiv på inddragelsesprocessen og virkningerne heraf. Dette vil ske igennem dokumentanalyser, interview og observationsstudier.

Det empiriske materiale baseres på et kvalitativt casestudie af udvalgte innovative sociale indsatser rettet mod udsatte grupper i Odense kommune, som med velfærdsdagsordenen  “Ny virkelighed, ny velfærd” er et illustrativt eksempel på en kommune med en innovationsdagsorden.

Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.