Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Velfærdsteknologiske løsninger i den kommunale sundhedspraksis i et empowerment perspektiv

Projektet undersøger, hvad indførelse af velfærdsteknologier i den kommunale sundhedspraksis betyder for relationerne mellem borgere og professionelle.

ProjektansvarligAnne Marie Dahler
Projektperiode2014-2017
ProjektpartnereKlinisk Institut, Syddansk Universitet og Center for Velfærdsteknologi, Odense Kommune
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Empowerment-begrebet i forhold til velfærdsteknologi

Projektets overordnede spørgsmål er, om empowerment-begrebet kan bidrage til forståelsen af, hvordan velfærdsteknologier påvirker roller og interaktioner mellem borgere, sundhedsprofessionelle og pårørende.

Empowerment forstås kort fortalt som processer, hvorigennem mennesker tilegner sig ansvar og indflydelse på eget liv.

Følgende spørgsmål danner udgangspunkt for forskningsprojektet:

  • Kan velfærdsteknologiers betydninger for borgeres, sundhedsprofessionelles og pårørendes relationer og roller forstås med udgangspunkt i empowerment (eller tilsvarende sundhedspolitiske værdier/begreber)?
  • Har typen af velfærdsteknologi betydning for, hvordan borgeres, sundhedsprofessionelles og pårørendes relationer og roller påvirkes?

Sundhedspolitiske værdier i kommunal praksis

Det undersøges i øvrigt, på hvilken måde empowerment og tilsvarende sundhedspolitiske værdier inddrages i legitimering og implementering af konkrete velfærdsteknologiske løsninger (hvis overhovedet) i den kommunale sundhedspraksis.

Dette sker for at inddrage kontekstens betydning for interaktioner mellem borgere, sundhedsprofessionelle og pårørende.

Projektet empiriske arbejde har fokus på indførelse af hhv. vaske-skylle-toiletter og spiseteknologier.

Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.