Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Unge i overgangen mellem psykiatrisk hospital og folkeskolen

Casebaseret studie, der undersøger, hvordan 2 unge oplever overgangen mellem hospital og skole, og hvordan professionelle arbejder sammen for at lette denne overgang.

ProjektansvarligIda Skytte Jakobsen
ProjektperiodeEfteråret 2013
Projektpartnere
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Ja tak til hjælp, nej tak til at blive udstillet

De 2 unge, som projektet har fulgt, ønsker, at der drages omsorg for deres situation, men ikke at blive unødigt udstillet, omklamret eller stigmatiseret.

Det er en central konklusion på praksisforskningsprojektet som har undersøgt unge sindslidendes deltagelse i fællesskaber, fx i skolen. Projektet er udført af tidligere lektor ved UCL, Anna Sejer Nielsen.

Projektet sigter mod at sikre professionel støtte til udsatte børn og unge i forbindelse med en sårbar overgang fra psykiatrisk indlæggelse og til en vellykket inklusion i fællesskabet.

Fra psykiatrisk hospital og tilbage til skolen

På hospitalet har man en specialiseret viden om sindslidelser hos unge. Men når de unge udskrives til folkeskolen, står lærerne med opgaven at få tilrettelagt de unges skoledag, således at de unge mødes med tilpas mange udfordringer i deres skoledag.

Det er baggrunden for forskningsprojektet, som blev gennemført i efteråret 2013. Udgangspunktet for projektet er 2 unge, som har været indlagt med depression i 8. klasse i folkeskolen.

Projektets omdrejningspunkt er de unges oplevelse af overgangen mellem indlæggelsen og det at vende tilbage til skolen. Hvordan de unge klarer denne overgang, er ikke kun betinget af egenskaber i dem selv.

Målet er resiliens

Overgangen sker i en kulturel og social kontekst, hvilket blev undersøgt ud fra Bronfenbrenners bioøkologiske udviklingsforståelse, suppleret med interviews af  mor til den ene unge, 2 lærere, samt en overlæge fra psykiatrisk afdeling.

Projektets empiriske fund og efterfølgende refleksioner over, hvordan professionelle kan medvirke til at lette overgangen for de unge, bidrager med viden om, hvordan den psykisk syge unges resiliens bygges op.

Et centralt budskab er, at de unge ønsker omsorg uden at blive omklamret af de professionelle omkring sig.

Publicering

Projektets resultater publiceres i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, februar 2015.

Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Relateret materiale

Ida Skytte Jakobsen
Resiliensprocesser
Akademisk Forlag (2014)

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.