Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Udvikling og implementering af et klientcentreret perspektiv i formidlingen af velfærdsteknologi til ældre

Projektet udvikler en evidensbaseret formidlingsproces i forhold til ældre borgere, der oplever forandringsprocesser i dagligdagen ved adoption af velfærdsteknologi.

ProjektansvarligStina Meyer Larsen
Projektperiode2014-2017
ProjektpartnereOdense Patient data Explorative Network (OPEN), Klinisk Institut, Syddansk Universitet
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Teknologi muliggør aktivitet – og hæmmer den

Teknologi har potentiale til at støtte ældre borgere i at leve selvstændige liv, men ældres brug af teknologi beskrives i flere internationale studier som præget af ambivalente oplevelser og følelser. De ældre oplever, at teknologi muliggør, men også hæmmer aktivitet.

Desuden beskrives et stigende behov for, at fagprofessionelle forholder sig til de udfordringer, som opstår, når teknologi indgår i borgerens dagligdag.

Viden om ældre borgeres perspektiv skal bidrage til bedre formidling

Studiet undersøger ældre borgeres perspektiv på forandringsprocesser i dagligdagen ved adoption af velfærdsteknologi, samt betydningen af borgerens perspektiv på forandringsprocessen i fagprofessionelles formidling af velfærdsteknologi.

Ved at sætte fokus på borgerens indefra-perspektiv på forandringsprocessen i dagligdagen er det hensigten at bidrage til udvikling og implementering af et klientcentreret perspektiv i formidlingsprocessen af velfærdsteknologi til ældre.

Studiet baserer sig på et aktionsforskningsdesign samt på følgende teoretiske perspektiver; Occupational science, Klientcentreret praksis, Knowledge translation samt Klinisk ræsonnering.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.